Wytyczne PORT PC: Część 8 (książka)

26.25

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA

Kategoria:

Opis

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA
Cena: 26,25 zł brutto (w tym 5% VAT)
Część 8: Systemy hydrauliczne w instalacjach grzewczych i chłodzących budynków. Układy hydrauliczne.
  • Na podstawie VDI 2073 część 1

 

Spis treści 

Uwagi wstępne 

Wprowadzenie 

1 Zakres stosowania 

2 Odniesienia do norm i wytycznych 

3 Pojęcia 

3.1 Elementy układu rozdzielczego

3.2 Wielkości charakterystyczne przewodu(ów) 

3.3 Wielkości charakterystyczne zaworów 

3.4 Wielkości charakterystyczne pomp obiegowych 

3.5 Miejsca w układzie rozdzielczym 

4 Objaśnienie symboli i znaków 

5 Funkcje hydraulicznego układu rozdzielczego 

6 Budowa układu rozdzielczego 

6.1 Obiegi hydrauliczne 

6.2 Układy regulacji odbioru ciepła 

6.3 Hydrauliczne oddzielenie 

6.4 Zasobnik buforowy 

6.5 Przyłączenie odbiorników ciepła 

6.6 Przyłączenie urządzeń grzewczych lub chłodzących 

6.7 Przyłączenie układu centralnego podgrzewania wody użytkowej 

6.8 Prowadzenie rur w budynku 

6.9 Usytuowanie pomp 

7 Projektowanie 

7.1 Dobór średnicy rur 

7.2 Zawory równoważące i regulacyjne 

7.3 Pompy obiegowe 

Aneks. Protokół równoważenia instalacji centralnego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych (do 30 kW obciążenia cieplnego)