Odzysk ciepła z wody wodociągowej w Wągrowcu

Lokalizacja: Wągrowiec (woj. wielkopolskie) Krótki opis Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu W hali pomp wodociągowych MPWiK w Wągrowcu, zainstalowano kaskadę 4 pomp ciepła NIBE F1330-40 kW o łącznej mocy 160 kW pracujących w systemie woda/woda, z dolnym źródłem w postaci uzdatnionej wody wodociągowej. Instalacja pracuje w systemie otwartym w układzie…

Wody dołowe źródłem ciepła w kopalni “Sobieski”

Lokalizacja: Jaworzno (woj. śląskie) Krótki opis Instalacja odzysku ciepła oparta na 5 pompach ciepła NIBE w Kopalni “Sobieski” w Jaworznie. 5 jednostek wysokotemperaturowych pomp ciepła NIBE AP-BW 85 (H) kW pracuje w układzie woda / woda, wykorzystując ciepło nagromadzone w podziemnych wodach kopalnianych, generowane w procesie wydobycia węgla. Dlaczego zdecydowano się na system z pompą…

Kopalnia “Brzeszcze”

Lokalizacja: Brzeszcze (woj. małopolskie) Krótki opis W Zakładzie Górniczym „Brzeszcze” połączono układ odzysku ciepła odpadowego z procesu schładzania sprężarek z dotychczasowym systemem grzewczym: po stronie chłodu z układem chłodzenia sprężarek ZG „Brzeszcze”, po stronie grzewczej z siecią ciepłowniczą Węglokoks Energia NSE sp. z o.o. (osiedle Jawiszowice). Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie…

Dom jednorodzinny w Grabówce

Lokalizacja: Białystok (woj. podlaskie) Krótki opis W domu jednorodzinnym w Grabówce właściciel zdecydował się na zainstalowanie inteligentnego systemu grzewczego składającego się z powietrznej pompy ciepła NIBE SPLIT, rekuperatora NIBE ERS, kotła gazowego NIBE GBM oraz paneli fotowoltaicznych NIBE PV. Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta W 2017 roku właściciel…

Fabryka kosmetyków Bell 2

Krótki opis Nowo budowany obiekt przemysłowy. Hale produkcyjne mieszczące maszyny emitujące duże ilości ciepła oraz pomieszczenia magazynowe. Informacje o obiekcie: Typ obiektu: budynek produkcyjny Powierzchnia ogrzewana: 6 000 m2 Rok budowy: 2015-2017 Rok instalacji pompy ciepła: 2017 System grzewczy Przemysłowe pompy ciepła EUROS GEO PRO, przemysłowe centrale wentylacyjne EUROS PRO o sprawnościach od 2000 do…

Laboratorium Linegal Chemicals

Lokalizacja: Blizne Łaszczyńskiego (woj. mazowieckie) Krótki opis Linegal Chemicals to producent odczynników chemicznych dla sektora badawczego, przemysłowego oraz wielu budżetowych instytucji o profilu chemicznym, medycznym, biologicznym i ochrony środowiska. Informacje o obiekcie: Typ obiektu: budynek produkcyjny Powierzchnia ogrzewana: 2 200 m2 Rok budowy: 2015 Rok instalacji pompy ciepła: 2015 Inwestor: Linegal Chemicals Sp. z o.o. System…

Dom pomocy studentom

Krótki opis Zabytkowy obiekt, którego historia sięga XVI wieku. Wzniesiony na terenach dawnych Prus Książęcych na siedzibę rodu von Eulenburg. Kilkukrotnie przebudowywany, ograbiony doszczętnie po drugiej wojnie światowej. Przejęty przez PRL-owskie władze, nie znajdując zastosowania popadł w ruinę. Od 1995 roku po wykupieniu przez prywatnych właścicieli odzyskuje swój pierwotny blask. Informacje o obiekcie: Typ obiektu:…

Budynek biurowy z halą produkcyjną

Krótki opis Nowo wybudowany obiekt przemysłowy z zapleczem biurowym. Hale produkcyjne mieszczące maszyny emitujące duże ilości ciepła oraz pomieszczenia magazynowe. Informacje o obiekcie: Typ obiektu: budynek biurowy z halą produkcyjną Powierzchnia ogrzewana: 3 500 m2 Rok budowy: 2016 Rok instalacji pompy ciepła: 2016 Inwestor: Bell Sp. z o.o. System grzewczy Zastosowane urządzenia: Przemysłowe pompy ciepła EUROS…

Kościół w Starej Miłosnej

Lokalizacja: Stara Miłosna (woj. mazowieckie) Krótki opis Budynek użyteczności publicznej o charakterze sakralnym. Informacje o obiekcie: Typ obiektu: hotel Powierzchnia ogrzewana: 900 m2 Rok budowy: 2016 Rok instalacji pompy ciepła: 2016 Dystrybucja ciepła: ogrzewanie podłogowe System grzewczy Zastosowane urządzenia: Przemysłowa pompa ciepła EUROS GEO PRO Typ pompy ciepła: glikol/woda Moc grzewcza: 47 kW Oszczędności eksploatacyjne,…

Muzeum Józefa Piłsudskiego

Lokalizacja: Sulejówek (woj. mazowieckie) Krótki opis Nowobudowany obiekt użyteczności publicznej. Informacje o obiekcie: Typ obiektu: hotel Powierzchnia ogrzewana: 10 000 m2 Rok budowy: 2016-2018 Inwestor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerzy projektu: PORR System grzewczy Zastosowane urządzenia: Przemysłowe pompy ciepła EUROS GEO PRO, system EUROS EMS Typ pompy ciepła: Gruntowa rewersyjna pompa ciepła Moc grzewcza: 600 kW…