Lokalizacja: Gdynia

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Biały Dwór został zaprojektowany w 1926 roku przez znanego architekta Antoniego Jaworskiego. Aż do czasu wybuchu wojny Biały Dwór, reprezentujący unikatowy styl dworkowy na obszarze Gdyni, był jednym z najchętniej odwiedzanych i najbardziej luksusowych pensjonatów w polskiej części Wybrzeża Gdańskiego. Po wojnie, bez wystarczających inwestycji w renowacje i remonty, dworek powoli ulegał niszczącym działaniom surowego nadmorskiego klimatu. W drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku, inwestor po konsultacjach z miejskim konserwatorem zabytków, zdecydował się na całkowitą rekonstrukcję obiektu, przy zachowaniu historycznej bryły, układu okien i drzwi, detalu zewnętrznego oraz kolorystyki elewacji. W bezpośrednim sąsiedztwie dworku równolegle zrealizowano budowę luksusowego trzykondygnacyjnego obiektu mieszkaniowego – Villa Nova. Od samego początku istotną kwestią dla inwestora był wybór instalacji grzewczej, która łączyłaby w sobie innowacyjność technologiczną i wysoką wydajność pracy, przy jednoczesnym zachowaniu troski o środowisko naturalne. Na podstawie tych kryteriów podjęto decyzję o zastosowaniu instalacji grzewczej opartej o pompę ciepła.

Informacje o obiekcie:

  • Typ obiektu: usługowy
  • Powierzchnia ogrzewana: 2166 m 2
  • Rok budowy: 2010
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2010
  • Dystrybucja ciepła: grzejniki kanałowe, grzejniki
System grzewczy:

  • Dolne źródło: grunt
  • Zastosowane urządzenia: pompa ciepła Alpha SWP 850H
  • Typ pompy ciepła: solanka/woda
  • Moc grzewcza: 88 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Zastosowana pompa ciepła osiąga temperatury na zasilaniu do maks. +65°C przy temperaturze na wejściu dolnego źródła +0°C i dostarcza moc grzewczą 88 kW przy B0/W35. Charakteryzuje się wskaźnikiem COP na poziomie 4,1 przy B0/W35 i jest wyposażona w nieszkodliwy dla powłoki ozonowej – czynnik chłodzący R134a. Istotną kwestią przy doborze pompy ciepła była możliwość zastosowania chłodzenia pasywnego z dodatkowym efektem szybszej regeneracji dolnego źródła ciepła w miesiącach letnich. Instalację dolnego źródła ciepła oparto o pionowy kolektor cieplny składający się z 15 sond gruntowych o długości 100 metrów każda. Pompa ciepła przekazuje energię grzewczą do dwóch zasobników ciepłej wody o łącznej pojemności 1000 litrów, a w trybie c.o. – do zbiornika buforowego wody grzewczej o pojemności 800 litrów. Z tego bufora energia jest rozbierana na ogrzewanie (3/4 zapotrzebowania mocy grzewczej) oraz grzejniki kanałowe (1/4 mocy grzewczej). Łączna powierzchnia grzewcza wyniosła 2 166 m², a chłodzenia 500 m²

Firmy uczestniczące:

Producent: alpha innotec