Lokalizacja: Warszawa

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Inwestor zdecydował się na termomodernizację budynku z zastosowaniem gruntowej pompy ciepła NIBE z uwagi na wysoką sprawność urządzenia, możliwość 100% pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynku, bez zastosowania dodatkowego źródła ciepła, a także zdalne sterowanie i monitorowanie ogrzewaniem i produkcją c.w.u. przez Internet za pomocą witryny NIBE Uplink

Informacje o obiekcie:

Typ obiektu: Budynek usługowy
Powierzchnia ogrzewana: 1150m2
Rok instalacji pompy ciepła: 2014
Dolne źródło:  odwierty pionowe
Zastosowane urządzenia:  gruntowa pompa ciepła NIBE F1345
Moc grzewcza:  60kW

 

Opis systemu z pompą ciepła

Pompa ciepła F1345 zasila niskotemperaturowy, podłogowy system grzewczy oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową dla 35 pracowników biura, w oddzielnym zbiorniku BUZ o pojemności całkowitej 500 litrów.

 

Firmy uczestniczące:

Producent: NIBE