Lokalizacja: Wałbrzych

 Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Zastosowanie jednego, centralnego systemu wytwarzania chłodu, opartego na wodzie lodowej w celu uniknięcia wprowadzania czynnika chłodniczego do obiektu. Likwidacja starych klimatyzatorów instalowanych na elewacji kamienicy. Wykorzystanie wytwornic wody lodowej ACF stanowi pierwszy etap inwestycji mającej na celu wprowadzenie w przyszłości odnawialnych źródeł energii, tj. gazowe absorpcyjne pompy ciepła do wytwarzania ciepła i chłodu z wykorzystaniem gazu ziemnego. Nowoczesna instalacja z zastosowaniem urządzeń absorpcyjnych umacnia świadomość ekologiczną poprzez wykorzystanie energooszczędnych rozwiązań w technice grzewczej i klimatyzacyjnej.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
System grzewczy

  • Zastosowane urządzenia: cztery absorpcyjne wytwornice ACF 60-00
  • Zainstalowana moc chłodnicza – 70,9 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Zastosowano kaskadę czterech wytwornic absorpcyjny 17,7kW każda. Urządzenia zasilają wodą lodową instalacje klimakonwektorów zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych. Urządzenia, spalając gaz ziemny, wytwarzają wodę lodową o parametrach od 3 do 7oC na zasilaniu instalacji. Kaskada zarządzana jest poprzez panel sterujący DDC, który dostosowuje ilość pracujących urządzeń do aktualnego odbioru. W celu maksymalnej efektywności kaskada zaprogramowana jest na cały tydzień funkcjonowania obiektu w celu dostosowania pracy do aktualnego obciążenia.

 

Firmy uczestniczące:

Producent: Gazuno