Lokalizacja: Sopot

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Potrzebą klienta było tanie w eksploatacji ogrzewanie urządzeniami zamontowanymi poza budynkiem. Zestaw dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła został wybrany ze względu na niskie koszty eksploatacji przy jednocześnie wysokiej efektywności urządzeń.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: Zestaw RTA 00-266 -2 gazowe absorpcyjne pompy ciepła
  • Typ pompy ciepła: powietrze-woda
  • Moc grzewcza: 77,6 kW

Opis systemu z pompą ciepła

W celu ekonomicznego ogrzewania zastosowano zestaw składający się z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła. Efektywność jednostek sięga do 165%, gwarantując do 40% redukcji rocznych kosztów ogrzewania w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. Urządzenia umiejscowione są na zewnątrz budynku.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno