Lokalizacja: Szpetal Górny

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Początkowo planowane było zastosowanie sprężarkowych gruntowych pomp ciepła ale powierzchnia działki była za mała aby dokonać odwiertów. Przyczyniło się to do poszukiwania bardziej efektywnego i taniego w eksploatacji systemu grzewczego. Inwestor zdecydował się na zastosowanie absorpcyjnej powietrznej pompy ciepła z kotłem gazowym jako źródło szczytowe (wspomagającym pracę pompy ciepła w okresie, kiedy temperatura zewnętrzna jest najniższa). Dodatkowym atutem urządzeń jest brak kosztów poniesionych na dolne źródło ciepła, zewnętrzny montaż (oszczędność miejsca w budynku) oraz dużo niższe koszty eksploatacji w porównaniu do starego kotła miałowego.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: jednorodzinny
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: Zestaw RTAY 00-253 HT S CW (powietrzna absorpcyjna pompa ciepła i gazowy kocioł kondensacyjny)
  • Typ pompy ciepła: powietrze-woda
  • Moc grzewcza: 72,7 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Zestaw jest podstawowym źródłem ciepła obiektu. W okresie zimowym pompa ciepła pracuje na potrzeby c.o. oraz c.w.u., a w okresach znacznych spadków temperatury zewnętrznej wspomagana jest kondensacyjnym kotłem gazowym. W okresie letnim produkcję c.w.u. z pompy ciepła wspomagają kolektory słoneczne zainstalowane na inwestycji.

 

Firmy uczestniczące

Produncent: Gazuno