Lokalizacja: Przytoczna

Krótki opis

Budynek wielorodzinny w Przytocznej (woj. lubuskie). Cechujący się energooszczędnością, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w celu produkcji ciepłej wody do celów grzewczych i użytkowych przy bardzo niskich kosztach eksploatacyjnych.

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Zastosowanie efektywnych, proekologicznych i innowacyjnych źródeł ciepła, pracujących w oparciu o odnawialne źródła energii celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektu z myślą o użytkowniku końcowym. Stworzenie innowacyjnej oferty mieszkaniowej w regionie, w trosce o klienta i środowisko naturalne.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: wielorodzinny
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: Zestaw RTAY 00-386 HT CM (Dwie absorpcyjne pompy ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy, próżniowe kolektory słoneczne)
  • Typ pompy ciepła: powietrze-woda
  • Moc grzewcza: 111 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Absorpcyjne pompy ciepła stanowią podstawowe źródło ciepła. W okresach szczytowego zapotrzebowania ciepła zimą wspomagane są kondensacyjnym kotłem gazowym, natomiast w okresie letnim wspomagane są próżniowymi kolektorami słonecznymi. Ciepło z absorpcyjnych pomp ciepła, kotła gazowego i kolektorów słonecznych podawane jest do bufora o pojemności 2000 l. Bufor pracuje jako zbiornik stałotemperaturowy. Z bufora ciepło pobierane jest do ogrzewania mieszkań jak i do produkcji ciepłej wody użytkowej. W celu oszczędności miejsca wewnątrz budynku, urządzenie zostało zlokalizowane obok niego.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno