Lokalizacja: Poznań

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Budynek studencki przeszedł gruntowną termomodernizację wraz z ociepleniem ścian, wymianą okien i instalacji centralnego ogrzewania. W drugim etapie termomodernizacji zostały zamontowane dzięki dofinansowaniom unijnym nowoczesna pompa ciepła czerpiąca ciepło z sond pionowych wykonanych wokół budynku, oraz nowy kocioł gazowy na gaz ziemny.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
System grzewczy

  • Dolne źródło: grunt- sondy pionowe
  • Zastosowane urządzenia: pompa ciepła Dimplex SI130TE
  • Typ pompy ciepła: solanka/woda
  • Moc grzewcza: 122 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Pompa ciepła pracuje w systemie biwalentnym alternatywnym ze względu na wykonaną instalację ogrzewania wewnątrz budynku na parametrach 75/55°C. Pompa ciepła jest podstawowym źródłem ciepła, a w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania na ogrzewanie i temperaturę pracy instalacji pompa się wyłącza i cały system ogrzewania przejmuje kocioł gazowy. Całość systemu jest spięta poprzez zasobnik buforowy 1000 litrów. Ciepła woda użytkowa w całym budynku podgrzewana jest tylko i wyłącznie przez kocioł gazowy.

 

Firmy uczestniczące

Produkt: Dimplex Polska Sp. z o.o