Lokalizacja: Sanok

Krótki opis

Obiekt został zrealizowany w ramach programu “Instalacje odnawialnych źródeł energii w obiektach PTTK w Bieszczadach i Beskidzie Niskim” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Pompa ciepła pełni funkcję wyłącznie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dolnym źródłem dla instalacji jest woda z buforów (3x2000l). Ustawienie pompy ciepła pozwala na pracę tylko wtedy, gdy temperatura dolnego źródła jest w przedziale 6-35 °C. Woda ogrzewana jest w ten sposób w okresach przejściowych, słonecznych zimowych dniach, oraz godzinach nocnych.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2015
System grzewczy

  • Dolne źródło: Kolektory słoneczne pośrednio przez bufory HEWALEX KS2000 SP x 100
  • Zastosowane urządzenia: pompa ciepła
  • Typ pompy ciepła: HEWALEX PCCO GEO 13kW
  • Moc grzewcza: 13kW

Opis systemu z pompą ciepła

W instalacji wykorzystana została pompa ciepła wykorzystywana jedynie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jako dolne źródło wykorzystuje wodę z trzech buforów o łącznej pojemności 6000 litrów, które są zasilane przez kolektory słoneczne(100 sztuk kolektorów słonecznych – ułożone w dwóch sekcjach wschód-zachód).

 

Firmy uczestniczące

Producent: Hewalex