Lokalizacja: Bartoszyce (woj. wormińsko-mazurskie)

Krótki opis

Zabytkowy obiekt, którego historia sięga XVI wieku. Wzniesiony na terenach dawnych Prus Książęcych na siedzibę rodu von Eulenburg. Kilkukrotnie przebudowywany, ograbiony doszczętnie po drugiej wojnie światowej. Przejęty przez PRL-owskie władze, nie znajdując zastosowania popadł w ruinę.
Od 1995 roku po wykupieniu przez prywatnych właścicieli odzyskuje swój pierwotny blask.

Informacje o obiekcie:

  • Typ obiektu: hotel
  • Powierzchnia ogrzewana: 6 500 m2
  • Rok budowy: 2017
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2017
System grzewczy

  • Zastosowane urządzenia: Przemysłowe pompy ciepła EUROS GEO PRO, przemysłowe centrale wentylacyjne EUROS PRO o sprawnościach od 2000 do 6500 m3/h, system automatyki EUROS EMS.
  • Typ pompy ciepła: Gruntowa inwerterowa
  • Moc grzewcza: 350 kW
  • Oszczędności eksploatacyjne, roczne: Roczne koszty eksploatacyjne 35 000 zł

 

Opis systemu z pompą ciepła:

Celem modernizacji było ekonomicznie ogrzewać, chłodzić i wietrzyć zespół pałacowy. Proces ma zachodzić w pełni automatycznie, bez konieczności zatrudniania pierwotnej ilości personelu. Niezbędne było także zachowanie oryginalnej architektury, wszelkie instalacje w obiekcie muszą pozostać niewidoczne i nie mogą budzić sprzeciwu konserwatora zabytków. Konieczne odwierty nie mogą powodować strat w delikatnej tkance pałacowych ogrodów.

Obecnie przeznaczeniem zespołu pałacowego Galiny jest działalność hotelarska. Niesie to za sobą potrzebę dostosowania systemu grzewczo-chłodniczego do częstych zmian w zakwaterowaniu. Temperatura w wolnych pokojach może być obniżona zimą i podwyższana latem a w momencie pojawienia się gości, szybko dostosować się do ich oczekiwań. By temu sprostać w obiekcie tej wielkości zastosowano kaskadę pomp ciepła EUROS GEO PRO. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło lub chłód włączają się odpowiednio kolejne jednostki dopasowując swoje zużycie energii do chwilowych potrzeb. Sterowaniem jest możliwe dzięki systemowi EUROS EMS. Umieszczone w pomieszczeniach klimakonwektory bardzo szybko dostosowują temperaturę powietrza do oczekiwań gości. Do wietrzenia pałacowych wnętrz użyto bardzo oszczędnych przemysłowych central wentylacyjnych EUROS PRO. Dzięki wbudowanym czujnikom jakości powietrza doskonale dopasowują one wydajność wietrzenia do chwilowych potrzeb.

Gruntownie unowocześniono zabytkowy obiekt. Rezygnując z pierwotnych źródeł ciepła zmniejszono koszt utrzymania przy jednoczesnym podwyższeniu komfortu. Uzyskano możliwość chłodzenia. Brak palenisk korzystnie wpływa na czystość powietrza w najbliższym otoczeniu pałacu pozwalając w pełni cieszyć się jego ogrodami. Całość jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga już zaangażowania służby przewidzianej w XVI wieku.

 

Firmy uczestniczące:

Producent: Euros Energy Sp. z o.o.