Lokalizacja: Ciechocinek

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Zapewnienie niskich kosztów eksploatacji z wykorzystaniem gazu jako paliwa do zasilenia centrali w ciepło i chłód. Umiejscowienie urządzeń na dachu wraz z centralą wentylacyjną pozwoliło rozwiązać problem ograniczonego miejsca w pomieszczeniu technicznym.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: cztery rewersyjne pompy ciepła RTAR 232-480
  • Typ pompy ciepła: powietrze-woda
  • Moc grzewcza: 141 kW
  • Moc chłodnicza: 67,6 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Zastosowano cztery absorpcyjne rewersyjne pompy ciepła o mocy grzewczej 141 kW i wydajności chłodniczej 67,6 kW. Urządzenia zasilają ciepłem lub chłodem centralę klimatyzacyjną, która rozprowadza je do sali kinowej znajdującej się na 1 piętrze budynku. W pomieszczeniu technicznym znajduje się zbiornik buforowy o pojemności 800 l, naczynie wzbiorcze oraz szereg zaworów i pomp regulujących poprawną pracę instalacji. Całość instalacji pracuje na glikolu. Zestaw czterech pomp ciepła zarządzany jest przez panel sterujący, który dostosowuje ilość pracujących urządzeń do aktualnego zapotrzebowania cieplnego budynku. Instalacja w okresie grzewczym pracuje z medium o temperaturze 50/40°C, natomiast w okresie letnim wymiennik centrali zasilany jest wodą lodową o parametrach 7/12°C. Sterownik zapewnia równomierną pracę poszczególnych modułów w kaskadzie, rejestrując ilość godzin pracy każdej z jednostek.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno