Lokalizacja: Brzeszcze (woj. małopolskie)

Krótki opis

W Zakładzie Górniczym „Brzeszcze” połączono układ odzysku ciepła odpadowego z procesu schładzania sprężarek z dotychczasowym systemem grzewczym: po stronie chłodu z układem chłodzenia sprężarek ZG „Brzeszcze”, po stronie grzewczej z siecią ciepłowniczą Węglokoks Energia NSE sp. z o.o. (osiedle Jawiszowice).

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Pompy ciepła są doskonałym narzędziem do walki z zanieczyszczeniem powietrza (emisja CO2, pyłu zawieszonego PM i benzo(a)pirenu), szczególnie na południu Polski, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem spowodowanym spalaniem węgla.
Instalacja pomp ciepła w Zakładzie Górniczym w Brzeszczu pozwoliła na znaczną redukcję kosztów produkcji ciepła do zasilania systemów ciepłowniczych Inwestora przy wykorzystaniu zupełnie darmowego ciepła odpadowego z procesów schładzania sprężarek powietrza, pracujących na potrzeby technologiczne zakładu.

Informacje o obiekcie:

  • Typ obiektu: przemysłowy
  • Powierzchnia ogrzewana: osiedle Jawiszowice (sieć ciepłownicza Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.)
  • Rok budowy: 1903
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2018
System grzewczy

  • Dolne źródło:Ciepło odpadowe powstające w trakcie procesu chłodzenia czterech istniejących sprężarek typu TA6000 o wydajności 8 000m3/h
  • Zastosowane urządzenia: Kaskada 18 pomp ciepła NIBE F1345ELK 60kW
  • Typ pompy ciepła: Gruntowa pompa ciepła
  • Moc grzewcza: 1457 kW
  • Moc chłodnicza: 1009 kW
  • Sezonowy wsółczynnik efektywności (SPF): bd

 

Opis systemu z pompą ciepła:

W budynku jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 143 m2 (+ nieogrzewany garaż) położonym województwie podlaskim, właściciel zastosował instalację hybrydową, gdzie powietrzna

Instalacja pomp ciepła w Zakładzie Górniczym „Brzeszcze” powstała na bazie 18 sztuk pomp ciepła typu NIBE F1345ELK 60kW i zbudowana jest z 2 kaskad po 9 jednostek. Urządzenia odzyskują ciepło odpadowe powstające w trakcie procesu chłodzenia czterech istniejących sprężarek typu TA6000 o wydajności 8 000 m3/h (2 sprężarki na każdą kaskadę 9 pomp ciepła). Pompy ciepła współpracują z istniejącym dotychczas układem chłodni wentylatorowych typu BORA, a praca w kaskadzie umożliwia modulację mocy chłodniczej. Pompy ciepła zasilane są energią elektryczną produkowaną przez istniejący silnik gazowy. Moc chłodnicza układu wynosi 980 kW, a moc cieplna 1062 kW (dla B20oC/W70oC). Wyprodukowana moc grzewcza (temp. zasilania +70oC) przekazywana jest do układu ciepłowniczego pobliskiego osiedla Jawiszowice zamieszkanego głównie przez rodziny górników pracujących w Zakładzie. Czynnik grzewczy z sieci ciepłowniczej wraca do układu pomp ciepła. W ostatnich latach budynki osiedla zasilane były w ciepło wyłącznie z kotłowni węglowej.
Koszt inwestycji wyniósł 2 800 000 zł netto, a okres zwrotu przewidziany został na 4 lata. Oszczędność energii końcowej wyniosła 13 393 611 kWh/rok, a redukcja emisji CO2 wyniosła 3 651 640 kg/rok.

Firmy uczestniczące:

Producent: NIBE-Biawar sp. z o.o.

Instalator: GEO-THERM Polska S.A.

Kontakt w sprawie referencji: e-mail: mturecka@biawar.com.pl