Lokalizacja: Łubniany

Krótki opis

Kotłownia w Łubnianach stanowi źródło ciepła dla zespołu budynków użyteczności publicznej: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Publicznej Szkoły Podstawowej, Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej, oraz strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Przeprowadzenie najbardziej efektywnej modernizacji istniejącej kotłowni gazowej umożliwiającej uzyskanie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Podniesienie sprawności całej instalacji spełniającej wymogi uzyskania dotacji oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu dzięki wykorzystaniu OZE.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
Szczegóły techniczne

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: dwa zestawy RTA 00-399 HT CM oraz trzy gazowe absorpcyjne pompy ciepła GAHP-A HT
  • Typ pompy ciepła: powietrze-woda
  • Moc grzewcza: 153,2 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Całkowita moc grzewcza systemu wynosi 450 kW. Funkcją gazowych absorpcyjnych pomp ciepła o nominalnej mocy grzewczej 153,2 kW jest wspomaganie lokalnej kotłowni. Pompy ciepła współpracują z czterema wiszącymi kotłami kondensacyjnymi.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno