Lokalizacja: Brzeszcze

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Klient potrzebował w budynku zasilania nagrzewnic w centrali wentylacyjnej, która zapewnia podgrzanie powietrza nadmuchiwanego do hali sklepowej. Kotły kondensacyjne zainstalowane są na dachu, dlatego nie jest potrzebne pomieszczenie kotłowni wewnątrz obiektu. Dzięki temu zaoszczędzona powierzchnia może być przeznaczona do innych celów.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
System grzewczy

  • Zastosowane urządzenia: Zestaw dwóch kotłów kondensacyjnych
  • Zainstalowana moc grzewcza: 69,8 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Układ pracuje bezpośrednio na glikolu co zabezpiecza urządzenia i instalację przed zamarznięciem w przypadku przerwy w pracy. Urządzenia sterowane są poprzez panel sterujący DDC zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Panel DDC zarządza pracą kaskady – odpowiednio załącza urządzenia w celu uzyskania wymaganych parametrów temperatury i mocy grzewczej. Automatyka pilnuje aby eksploatacja jednostek zachodziła równomiernie – w okresie serwisowania oba urządzenia maja przepracowana taką samą ilość godzin. W panelu można również sprawdzić „historię” pracy kotłów i wyświetlane przez nie komunikaty.
Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno