Lokalizacja: Wągrowiec (woj. wielkopolskie)

Krótki opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu
W hali pomp wodociągowych MPWiK w Wągrowcu, zainstalowano kaskadę 4 pomp ciepła NIBE F1330-40 kW o łącznej mocy 160 kW pracujących w systemie woda/woda, z dolnym źródłem w postaci uzdatnionej wody wodociągowej. Instalacja pracuje w systemie otwartym w układzie biwalentnym z kotłownią stałopalną i dostarcza ciepło na potrzeby c.o i c.w.u do całego kompleksu budynków należących do przedsiębiorstwa.

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Pompy ciepła to ekologiczne źródło energii, na które inwestor zdecydował się w celu redukcji zużycia paliw kopalnych na potrzeby grzewcze zakładu. Woda wodociągowa stanowi znakomite dolne źródło do zasilania pomp ciepła, ponieważ niezależnie od warunków atmosferycznych ma stałą temperaturę ok. 10oC umożliwiając urządzeniom uzyskanie wysokiego współczynnika sprawności COP>4 przy B10/W50, co było założeniem przyjętym do SIWS. Odzysk ciepła odbywa się poprzez wymienniki pośrednie i nie wpływa na jakość i inne parametry chemiczne wody. Temperatura wody wodociągowej po przejściu przez wymiennik obniża się tylko o 1oC, co nie wpływa na możliwości jej dalszego wykorzystania.

Inwestycja przyniosła znaczące oszczędności kosztów ogrzewania i obsługi starej kotłowni, a okres zwrotu inwestycji wyniósł 3 lata. Między innymi dzięki instalacji OZE, przedsiębiorstwo MPWiK w Wągrowcu jest obiektem nowoczesnym, wykorzystywanym często również w celach edukacyjnych.

Informacje o obiekcie:

 • Typ obiektu: przemysłowy
 • Powierzchnia ogrzewana: bd
 • Rok budowy: 1991
 • Rok instalacji pompy ciepła: 2008
 • Dystrybucja ciepła: Instalacja grzejnikowa
System grzewczy

 • Dolne źródło: Uzdatniona woda wodociągowa
 • Zastosowane urządzenia: Kaskada 4 pomp ciepła NIBE F1330-40 kW
 • Typ pompy ciepła: Gruntowa pompa ciepła
 • Moc grzewcza: 160 kW
 • Moc chłodnicza b.d.
 • Sezonowy współczynnik efektywności (SPV): 4

 

Opis systemu z pompą ciepła:

Instalację wykonano na bazie czterech pomp ciepła NIBE F1330-40kW o łącznej mocy 160kW. Każda z poszczególnych jednostek wyposażona jest w dwie sprężarki każda o mocy 20kW. Sprężarki włączają się automatycznie w zależności od zapotrzebowania na ciepło, w kolejności wg najmniejszej ilości przepracowanych godzin, co minimalizuje ich wykorzystanie i wpływa na długotrwałą i bezawaryjną pracę. Kaskadę pomp ciepła wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej zainstalowano w pomieszczeniu pompowni, gdzie panują jednorodne warunki temperaturowe na poziomie 12oC-15oC w całym okresie eksploatacji. Dolnym źródłem dla pomp ciepła jest uzdatniona woda wodociągowa, o stałej temperaturze na zasilaniu, równej 10oC. Woda pobierana jest z instalacji pomieszczenia pompowni i transportowana za pomocą rurociągu tłocznego PPDN90 na belkę rozdzielacza dolnego źródła.

Dla każdej pompy ciepła zastosowano indywidualny wymiennik ciepła i indywidualną pompę obiegową. Takie rozwiązanie pozwoliło na minimalizację kosztów eksploatacyjnych w 3/4 okresu pracy pomp ciepła – zużycie prądu dla pracy pomp obiegowych obiegu pierwotnego zostało ograniczone do minimum, a jednocześnie umożliwiło pracę instalacji w przypadku wystąpienia awarii pompy obiegowej czy wymiennika płytowego. W obiegu pośrednim zaprojektowano zastosowanie grupy bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym układu zamkniętego i roztworu glikolu o stężeniu 20%. Po stronie wtórnej (grzewczej) zainstalowano rozdzielacz, za pośrednictwem którego medium grzewcze transportowane jest izolowanym rurociągiem tłocznym PP do kotłowni i dalej do istniejącej instalacji grzejnikowej. Ciepła woda użytkowa produkowana jest w dwupłaszczowym zasobniku NIBE VPA 300/200. Dla zabezpieczenia instalacji przeciw powstawaniu ewentualnych bakterii z rodziny Legionella pneumophila zastosowano moduł elektryczny.

Firmy uczestniczące:

Producent: NIBE-Biawar sp. z o.o.

Instalator: PUH GRASANT

Kontakt w sprawie referencji: e-mail: mturecka@biawar.com.pl