Lokalizacja: Warszawa

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

W 2013 roku został zakończony projekt „EKOWAWER”, w ramach którego wykonano instalacje grzewcze na bazie powietrznych pomp ciepła w 17-stu budynkach jednorodzinnych, tworzących nowoczesne osiedle domów energooszczędnych na obrzeżach miasta Warszawy. Domy jednorodzinne wyposażone w system grzewczy na bazie pompy ciepła charakteryzują się zróżnicowaną powierzchnią i zapotrzebowaniem na ciepłą wodę użytkową. Zainstalowane pompy ciepła służą do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także realizują funkcję chłodzenia w okresie letnim.

Informacje o obiekcie

 • Typ obiektu: jednorodzinny
 • Powierzchnia ogrzewana: 200-250 m2
 • Rok budowy: 2013
 • Rok instalacji pompy ciepła: 2013
System grzewczy

 • Dolne źródło: powietrze
 • Zastosowane urządzenia: pompa ciepła NIBE SPLIT
 • Typ pompy ciepła: powietrze/woda
 • Moc grzewcza:
  4,0 do 16 kW (170-300 m2)
  3,5 do 12 kW(110-125 m2)

Opis systemu z pompą ciepła

W ośmiu nowo wybudowanych domach o dużej powierzchni użytkowej (200-250 m2) i o standardowym zapotrzebowaniu na c.w.u. oraz w trzech budynkach poddanych termomodernizacji o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło i powierzchni użytkowej 170-300 m2 zamontowano pompy ciepła NIBE SPLIT o modulowanej mocy grzewczej od 4,0 do 16 kW. W sześciu nowo wybudowanych domach o standardowej powierzchni (110-125 m2) i zapotrzebowaniu na c.w.u. zainstalowano pompy ciepła NIBE SPLIT o modulowanej mocy grzewczej od 3,5 do 12 kW. Dodatkowo w dwóch budynkach: w nowo wybudowanym domu o powierzchni 214 m2 oraz w domu poddanym termomodernizacji o powierzchni 250 m2 zainstalowano moduły fotowoltaiczne o mocy 5 kW, które produkują energię elektryczną dla pomp ciepła (układ hybrydowy). Średnie miesięczne koszty ogrzewania i produkcji c.w.u. w budynkach mieszkalnych o standardowej powierzchni i zapotrzebowaniu na ciepłą wodę wynoszą 400-420 zł.

 

Firmy uczestniczące

Producent: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.