Lokalizacja: Pogorzelica

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

W nowopowstałym budynku szkoleniowo – konferencyjnym Lasów Państwowych źródłem ciepła miała być pompa ciepła a źródłem chłodu agregat wody lodowej. Po zmianie projektu udało się zamontować pompę ciepła rewersyjną, która jest w stanie zaopatrywać budynek w ciepło poprzez ogrzewanie grzejnikowe podłogowe i klimakonwektory, oraz zaopatrywać również w chłód poprzez klimakonwektory oraz wentylację.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
  • Dystrybucja ciepła: ogrzewanie podłogowe i klimakonwektory
System grzewczy

  • Dolne źródło: grunt-sondy pionowe
  • Zastosowane urządzenia: pompa ciepła SI130TUR+
  • Typ pompy ciepła: solanka/woda
  • Moc grzewcza: 108 kW
  • Moc chłodnicza: 170 kW

Opis systemu z pompą ciepła

System chłodzenia jest wykonany poprzez dwa stopnie – najpierw funkcjonuje prawie darmowe chłodzenie pasywne bez udziału sprężarek, a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na chłód załączają się sprężarki w pompie ciepła i wytwarzają wodę lodową (praca w układzie chłodzenia aktywnego). Ciepło z pomp ciepła wpięte do układu ogrzewania jest poprzez zasobnik buforowy o pojemności 2000 litrów, chłód jest również wpięty poprzez osobny zasobnik buforowy wody lodowej również o pojemności 2000 litrów. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zachować możliwości pracy w systemie równoległego wytwarzania ciepła i chłodu w okresach przejściowych. Ciepła woda użytkowa wytwarzana jest w warstwowym zasobniku multiwalentnym płaszczowym. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła rewersyjnej udało się zaoszczędzić na eksploatacji całego systemu wytwarzania ciepła i chłodu.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Dimplex Polska Sp. z o.o.