Lokalizacja: Wałbrzych

Krótki opis

Palmiarnia przy Zamku Książ, rośnie w niej ponad 250 gatunków roślin, które reprezentują florę różnych stref klimatycznych i różnych kontynentów. Szczególną uwagę zwracają tu olbrzymie palmy i bogata kolekcja kaktusów.

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Potrzebą klienta było zapewnienie mikroklimatu roślinom znajdującym się w Palmiarni zarówno w przypadku grzania jak i chłodzenia. Inwestor zdecydował się na wybór systemu Robur ze względu na możliwość chłodzenia obiektu z urządzeń grzewczych na bazie gazu. Dodatkowymi atutami jest kaskadowość zestawów, co zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii układu oraz wyprowadzenie instalacji na zewnątrz z zabytkowego obiektu i usunięcie kominów, co spowodowało zwiększenie walorów estetycznych budynku.

Informacje o obiekcie

 • Typ obiektu: usługowy
System grzewczy

 • Zainstalowana moc:
  – grzewcza – 1,6 MW
  – chłodnicza – 253,5 kW
 • Zastosowane urządzenia:
  – 3x RTAR 290-600S SC – zespół rewersyjnych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-AR
  – 2x RTA 00-665 HT S1 S.C. – zespół kondensacyjnych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A
  – 3x RTY 00-600 SC – zespół kotłów kondensacyjnych AY
  – 1x RTY 00-600/4 S.C. – zespół kotłów kondensacyjny AY

 

Opis systemu z pompą ciepła

Instalacja składa się z 15 rewersyjnych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-AR S w wersji wyciszonej, 10 gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S1 w wersji wyciszonej oraz 20 kondensacyjnych kotłów gazowych AY 00-120. Pompy ciepła zapewniają roślinom znajdującym się w Palmiarni odpowiedni mikroklimat. Po stronie pierwotnej instalacji zastosowano glikol, który zabezpiecza układ przed ewentualnym zamarznięciem. Ciepło przekazywane jest przez wymienniki ciepła. Jeden z zestawów kotłów wykonany jest w wersji 4-rurowej, z wydzielonym kotłem do produkcji ciepłej wody użytkowej.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Robur