Lokalizacja: Luboń

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Inwestora interesowało zastosowanie wysoce wydajnego rozwiązania wykorzystującego energię odnawialną. Dodatkowym powodem wyboru takiego rozwiązania była możliwość podziału instalacji grzewczej na cztery moduły, czyli łatwy podział kosztów eksploatacyjnych pomiędzy poszczególnymi odbiorcami ciepła dzięki możliwości regulacji parametrów pracy każdego z modułów w zależności od potrzeb grzewczych poszczególnych hal.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: 4 zestawy RTAY00-253 SC (pompa ciepła GAHP-A HT oraz 1 kocioł gazowy AY)
  • Typ pompy ciepła: powietrze-woda
  • Moc grzewcza: 290 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zasilane są z zespołów pomp ciepła i kotłów gazowych. Instalacje pracują bezpośrednio na glikolu. Każdy z układów sterowany jest poprzez cyfrowy panel sterujący. Pompy ciepła stanowią podstawowe źródło ciepła, natomiast kotły pracują jako źródło szczytowe.

 
Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno