Lokalizacja: Olsztyn

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Inwestor chciał dostarczyć ciepłą wodę do laboratorium. Instalacja urządzenia miała znajdować się na zewnątrz budynku. Gazowe kotły kondensacyjne firmy Robur zostały wybrane ze względu na zdolność wytwarzania ciepłej wody o parametrach wymaganych przez centrale wentylacyjne przy odpowiednio niskich kosztach eksploatacji. Kompaktowy rozmiar umożliwił instalację na dachu.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
System grzewczy

  • Zastosowane urządzenia: Zespół dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych RTY 00 -240
  • Moc chłodnicza: 68,8 kW

Opis systemu z pompą ciepła

W celu zapewnienia ekonomiczności działania urządzeń oraz maksymalnej elastyczności użytkowania, wybrano zespół 2 kondensacyjnych kotłów gazowych RTY 00-240 firmy Robur. Kotły zainstalowane są bezpośrednio przy centrali, co ograniczyło prowadzenie instalacji. Modułowość kaskady pozwoliła na optymalizację mocy oraz średniej sprawności systemu wraz ze zmieniającym się obciążeniem pracy. Efektywność wynosi do 105%.

Firmy uczestniczące:

Producent: Robur