Lokalizacja: Rzeszów

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Urządzenie zainstalowano z myślą o studentach, którzy w ramach studiów z zakresu odnawialnych źródeł energii będą przeprowadzać pomiary podczas pracy instalacji. Dodatkowo pompa w okresie zimowym będzie zasilać odbiorniki ciepła rozmieszczone w pokoju szkoleniowym.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: edukacyjny
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: powietrzna absorpcyjna pompa ciepła GAHP-A
  • Typ pompy ciepła: powietrze-woda
  • Moc grzewcza: 38,3 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Zainstalowana powietrzna gazowa absorpcyjna pompa ciepła współpracuje z dwoma zbiornikami buforowymi. Ciepło ze zbiorników przekazywane jest do odbiorników ciepła. Zbiorniki buforowe pozwalają zapewnić odpowiednio długi czas pracy urządzenia, co zapewnia ustalone warunki pracy wymagane podczas pomiarów, jak również odpowiednio wysoką sprawność. Urządzenie zarządzane jest poprzez panel sterujący, który pozwala regulować i obserwować szereg parametrów związanych z pracą urządzenia.

 
Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno