Lokalizacja: Witnica

Krótki opis

Regionalne Centrum Ratunkowe w Witnicy jest obiektem, który gromadzi w jednym miejscu służby Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji oraz Ratownictwa Drogowego.

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2150,43 m2 , co wiąże się z wysokim zapotrzebowaniem na moc grzewczą. Zadaniem zastosowanych absorpcyjnych urządzeń jest częściowe pokrycie zapotrzebowania inwestycji na ogrzewanie i współpracowanie z istniejącym już kotłem gazowym. Pozyskana dzięki urządzeniom absorpcyjnym energia jest tańsza, co znacznie zmniejsza koszty eksploatacyjne obiektu. Dodatkowo dołączona do zestawu dedykowana automatyka zapewnia łatwość sterowania całym systemem poprzez komputer zarządcy. Pozwala także na dokładną, bieżącą obserwację określonych parametrów systemu grzewczego i na zadawanie im konkretnych wartości. Umożliwia także całodobową kontrolę nad pracą systemu grzewczego oraz szybką interwencję w przypadku zaistniałych problemów.

Informacja o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
  • Powierzchnia ogrzewana: 2150,43 m2
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: dwa zestawy RTA 00-399 HT CM (trzy gazowe absorpcyjne pompy ciepła GAHP-A HT)
  • Typ pompy ciepła: powietrze-woda
  • Moc grzewcza: 229,8 kW

Opis systemu z pompą ciepła

W okresie grzewczym absorpcyjne powietrzne pompy ciepła stanowią główne źródło ciepła. W okresach szczytowego zapotrzebowania na ciepło pompy wspomagane są kotłem gazowym. Dobrym pomysłem jest pozostawienie starego kotła ze względu to, że pompy ciepła nie muszą wcale zapewniać 100% zapotrzebowania na ciepło. Wysokie oszczędności są generowane w 95% dni roku, a kiedy temperatura spada poniżej wartości krytycznej, kocioł zaczyna wspomagać układ delikatnie obniżając jego sprawność, która i tak pozostaje w dalszym ciągu na wysokim poziomie. Układy takie stosuje się ze względu na obniżenie czasu zwrotu inwestycji i obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

 
Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno