Lokalizacja: Kamień Śląski

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

W leżącym nieopodal Opola, Kamieniu Śląskim znajduje się ośrodek turystyczno-rehabilitacyjno-wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum. Prócz bazy noclegowej oferowana jest tu również szeroka gama usług z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej. Stosuje się tutaj m.in. hydroterapię przy wykorzystaniu leczniczych właściwości wód oligoceńskich. Kompleks otacza liczna sieć atrakcyjnych ścieżek spacerowych i rowerowych przebiegających przez położony w sąsiedztwie rezerwat przyrody „Kamień Śląski”. W pobliskim kompleksie pałacowym mieści się centrum Kulturalno-Naukowe Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Zespół Turystyczno- Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny posiada jedną z największych instalacji grzewczych opartych o urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dzięki temu zredukowano koszty ogrzewania praktycznie do zera. Aby zapewnić niskie koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zbudowano instalację opartą na pompach ciepła i kolektorach słonecznych. Ośrodek jest ogrzewany za pomocą pięciu pomp ciepła.Dolne źródło dla każdej pompy stanowią odwierty o łącznej długości 1200 mb. W sumie dolne źródło, to 3 studzienki po 16. odwiertów, o długości 125 mb każdy. Instalacja wspomagana jest przez płaskie kolektory słoneczne.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: sakralny,usługowy
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2009
System grzewczy

  • Dolne źródło: grunt
  • Zastosowane urządzenia: pompy ciepła Vitocal 300 BW 280
  • Typ pompy ciepła: solanka/woda
  • Moc grzewcza: 408 kW (5 x 81,2 kW)
  • Moc chłodnicza: 311,5 kW (5 x 62,3 kW)

Opis systemu z pompą ciepła

Instalacja grzewcza w „Sebastianeum Silesiacum” pozwala w pełni zaspokoić duże zapotrzebowanie na ciepło, jak również na ciepłą wodę użytkową, przy jednoczesnej redukcji wydatków na ogrzewanie. Ciepła woda użytkowa ogrzewana jest przede wszystkim przez kolektory słoneczne, z ewentualnym dogrzewem z dwóch pomp ciepła. Jeżeli woda użytkowa została już ogrzana, instalacja solarna przełączona zostaje na wstępne ogrzewanie basenu wewnętrznego z dogrzewem przez pompy ciepła. W porównaniu z tradycyjnym, nieefektywnym systemem grzewczym, pompy ciepła gwarantują redukcję kosztów ogrzewania nawet o 66%. Kolektory słoneczne pełnią funkcję wspomagającą, przygotowują ciepłą wodę użytkową. Kolektory słoneczne są niejako magazynierem pobranej energii słonecznej, która następnie jest wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu zimą można oszczędzić do 60%, zaś latem słońce może zredukować koszty do zera, w 100% pokrywając zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową.

 

 

Firmy uczestniczące

Producent: Viessmann Sp. z o.o.