Lokalizacja: Posadowa Mogilska

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Potrzebą klienta była zamiana starego, drogiego i uciążliwego w eksploatacji systemu grzewczego opartego na kotle węglowym na tani w eksploatacji oraz bezobsługowy system grzewczy oparty na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła. Zestawy urządzeń zostały wybrane ze względu na zdolność ogrzewania przy niskich kosztach eksploatacji i jednoczesnej wysokiej wydajności działania. Kolejnym powodem był zewnętrzny montaż urządzeń, który pozwala zaoszczędzić miejsce wewnątrz budynku. Dzięki zastosowaniu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną inwestycja otrzymała dofinansowanie.

Informacja o obiekcie

  • Typ obiektu: edukacyjny
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: 1 zestaw RTAY 00-253/4 HT S1 CW
  • Typ pompy ciepła: powietrze/woda
  • Moc grzewcza: 72,7 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Zastosowano zestaw składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego. Pompa ciepła stanowi główne źródło ciepła a w momentach zapotrzebowania szczytowego, kiedy temperatura powietrza jest najniższa, wspomagana jest kotłem gazowym. Dodatkowo kocioł zapewnia produkcję ciepłej wody użytkowej w przeciągu całego roku kalendarzowego. Praca systemu grzewczego kontrolowana i sterowana jest przez automatykę dedykowaną. System jest jedynym źródłem ciepła obiektu.

 
Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno