Lokalizacja: Trzycierz

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Potrzebą klienta była zamiana starego, drogiego i uciążliwego w eksploatacji systemu grzewczego opartego na kotle węglowym na tani w eksploatacji oraz bezobsługowy system grzewczy oparty na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła. Urządzenia zostały wybrane ze względu na zdolność ogrzewania przy niskich kosztach eksploatacji i jednoczesnej wysokiej wydajności działania. Kolejnym powodem był zewnętrzny montaż urządzeń, który pozwala zaoszczędzić miejsce wewnątrz budynku. Dodatkowo, urządzenia dzięki zastosowaniu dedykowanej automatyki współpracują z instalacją solarną. System oparty na urządzeniach absorpcyjnych oraz solarach obniża koszty eksploatacyjne i poprawia wydajność systemu.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: edukacyjne
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: 1x zestaw RTAY 00-386/4 HT S1
  • Typ pompy ciepła: powietrze/woda
  • Moc grzewcza: 111kW

Opis systemu z pompą ciepła

Zastosowano zestaw składający się z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz kotła kondensacyjnego. Pompy ciepła stanowią główne źródło ciepła. W momentach szczytowych obciążeń pompy wspomagane są kotłami kondensacyjnymi. Kocioł pozwala także na produkcję ciepłej wody użytkowej w przeciągu całego roku kalendarzowego. Urządzenia oraz instalacja solarna wpięte są do tego samego zbiornika buforowego oraz zasobnika c.w.u. Zadaniem instalacji solarnej jest wstępne podgrzanie medium grzewczego w zbiorniku buforowym oraz zasobniku ciepłej wody użytkowej. Dogrzew medium grzewczego do ustalonej temperatury, realizowany jest za pomocą pomp ciepła oraz kotła kondensacyjnego. Taki układ pozwala na efektywne wykorzystanie energii pochodzącej z OZE, co czyni system bardzo ekonomicznym.

 
Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno