Lokalizacja: Zalesie Śląskie (woj. opolskie)

Krótki opis

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z zastosowaniem kaskady dwusprężarkowych gruntowych pomp ciepła

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

W 2013 roku został poddany termomodernizacji budynek Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim. Wybudowany w 1965 roku gmach szkoły o kubaturze 5466 m3 ogrzewany był dotychczas za pomocą dwóch kotłów węglowych o łącznej mocy 240 kW. Kotły węglowe wymieniono na bardziej ekologiczne i energooszczędne urządzenia tj. dwie gruntowe pompy ciepła, które pracują w kaskadzie osiągając moc grzewczą do 120 kW.Zainstalowane pompy ciepła zasilają system grzejnikowy zaprojektowany na parametr 55/45oC. System grzewczy zabezpieczony jest buforem ciepła o pojemności 1500 litrów. Pompy ciepła zapewniają temperaturę wewnętrzną budynku na poziomie +21oC. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest na potrzeby mieszczącego się w szkole przedszkola w dwuwężownicowym zasobniku o pojemności 500 litrów. W okresie letnim woda w zasobniku podgrzewana jest za pomocą kolektorów słonecznych płaskich (5 płyt o powierzchni absorbera 1,818 m2 każda), pracujących jako oddzielny system.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: edukacyjny
  • Rok budowy: 1965 rok
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2013 rok
  • Dystrybucja ciepła: system grzejnikowy
System grzewczy

  • Dolne źródło: grunt
  • Zastosowane urządzenia: pompa ciepła NIBE F1345-60 kW
  • Typ pompy ciepła: solanka/woda
  • Moc grzewcza: 120 kW

Opis systemu z pompą ciepła

W budynku Szkoły Podstawowej zainstalowano gruntowe dwusprężarkowe pompy ciepła NIBE F1345-60 kW, które pracują w kaskadzie osiągając moc grzewczą 120 kW. Źródłem ciepła dla zastosowanych urządzeń jest kolektor gruntowy pionowy wykonany w postaci 28 odwiertów o długości 100 mb każdy. System grzewczy z pompami ciepła NIBE F1345 monitorowany jest przez Internet za pomocą modułu NIBE MODBUS 40. Na podstawie danych odczytanych przez moduł komunikacyjny możliwy jest stały monitoring aktualnej temperatury dolnego źródła na wejściu i wyjściu z pompy ciepła, temperatury zewnętrznej, temperatury wewnętrznej budynku, temperatury c.w.u. oraz wartości współczynnika COP.

 
Firmy uczestniczące

Producent: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.