Lokalizacja: Mońki (woj. podlaskie)

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

System z pompą ciepła wybrano przede wszystkim w celu odciążenia właściciela obiektu, od prac związanych z ogrzewaniem kotłem stałopalnym, tak dużego obiektu produkcyjnego, polegających na rozładunku i składowaniu węgla i drewna, codziennym dokładaniu opału do kotła oraz innych czynności konserwacyjnych związanych z obsługą urządzeń opartych na procesie spalania (np. czyszczenie komina, paleniska itp.). Kolejnymi powodami decyzji o wymianie źródła ciepła była chęć zwiększenia efektywności systemu grzewczego oraz redukcja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, ale i zanieczyszczeń stałych takich jak pyły, czy popiół. Przed wyłonieniem optymalnej koncepcji zwiększenia efektywności systemu grzewczego przedsiębiorstwa, inwestor zlecił wykonanie analizy wariantowej przedsięwzięcia porównując roczne koszty eksploatacji i wpływ na środowisko różnych systemów grzewczych, takich jak pompa ciepła, kolektory słoneczne, kocioł olejowy, kocioł elektryczny i kocioł na propan. Kocioł na gaz ziemny nie był rozpatrywany ze względu na brak gazociągu na terenie miasta Mońki.
Analiza kosztów eksploatacji systemów grzewczych rozpatrywanych w poszczególnych wariantach wskazała, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest technologia pomp ciepła na c.o i kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u..

Informacje o obiekcie:

Typ obiektu: Budynek usługowy
Rok instalacji pompy ciepła: 2014
Dolne źródło: odwierty pionowe (2250 m2)
Zastosowane urządzenia:
  • gruntowa pompa ciepła NIBE F1345
  • dwie płyty kolektorów słonecznych płaskich HEVELIUS WUNDER ALS 2512
Moc grzewcza: 40kW

 

Opis stanu bazowego 

Głównym źródłem energii cieplnej w przedmiotowym przedsiębiorstwie był kocioł stałopalny o mocy 35 kW, opalany głównie węglem w ilości 30 ton/rok i drewnem. Kocioł wytwarzał energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania zakładu pracy oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej w sezonie grzewczym, wykorzystywanej podczas produkcji, głównie na potrzeby 25 pracowników. Poza sezonem grzewczym, ciepła woda użytkowa przygotowywane była za pomocą elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody. Roczny koszt energii cieplnej produkowanej wyłącznie na potrzeby c.o. i c.w.u. przedsiębiorstwa, wynosiły łącznie 30 000 zł brutto. Do łącznych kosztów eksploatacji systemu, niewątpliwie należy doliczyć koszty socjalne obsługi kotłowni, które szacuje sie na około 1000 zł/miesiąc, a więc 12 000 zł rocznie.

Opis systemu z pompą ciepła

Zastosowane rozwiązanie technologiczne na bazie pompy ciepła i kolektorów słonecznych, pozwoliło wyeliminować źródło zanieczyszczeń dla środowiska, którym jest nieefektywny, niebezpieczny ze względu na proces spalania i wymagający stałej obsługi palacza – kocioł stałopalny oraz kosztowne w eksploatacji elektryczne ogrzewacze wody. Ponadto wnioskodawca uzyskał dodatkowe pomieszczenia, które przeznaczył na potrzeby rozwoju produkcji, ponieważ pompa ciepła nie wymaga specjalnego pomieszczenia czy składu opału i zajmuje powierzchnię poniżej 0,5 m2. Oszczędności wynikające ze zwiększenia efektywności zastosowanych urządzeń wyniosą ponad 30 000 zł rocznie (przy średnich miesięcznych kosztach eksploatacji pompy ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. na poziomie 858 zł/miesiąc oraz przy rocznych kosztach eksploatacji urządzenia ok 10 300 zł).

 

Firmy uczestniczące:

Producent: NIBE