Lokalizacja: Rzeszów

Krótki opis

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Została utworzona w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do rejestru szkół wyższych pod nr 75.

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Innowacyjna inwestycja Wyższej Szkoły Prawa i Administracji ma dwie ważne funkcje. Jedna to funkcja ekonomiczna, zaś druga to promocja innowacyjnych technologii. Instalację można nazwać projektem naukowo badawczym, przy którym testowane są nowe rozwiązania. W ramach tej inwestycji na parkingu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie powstały również pierwsze w Rzeszowie i jedne z niewielu na Podkarpaciu stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: edukacyjny
  • Rok budowy: 1995 r.
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2011 r.
  • Dystrybucja ciepła: ogrzewanie grzejnikowe
System grzewczy

  • Dolne źródło: grunt
  • Typ pompy ciepła: solanka/woda
  • Moc grzewcza: 163,2kW

Opis systemu z pompą ciepła

Rozwiązania, które zastosowane zostały w Wyższej Szkole Prawa i Administracji bazują na dwóch odnawialnych źródłach energii. Pierwsze to ciepło pozyskiwane z ziemi, z głębokości 125 metrów. Drugie to przetwarzanie energii słonecznej na prąd niskiego napięcia. Dla systemu ogrzewania w budynku uczelni zastosowana została pompa ciepła typu glikol/woda o mocy grzewczej 163,2kW. Pompa współpracuje z układem 30 sond pionowych o głębokości 125m zakończonych specjalistyczną sondą. Przez większość sezonu grzewczego pompa ciepła stanowi jedyne źródło ciepła dla instalacji c.o. Dla okresu letniego zakłada się możliwość pracy pompy ciepła jako wytwornicy wody lodowej zapewniając chłód. Praca taka będzie korzystnie wpływać na układ, zapewniając w okresie letnim regenerację złoża dolnego źródła. Uruchomienie tych instalacji pozwoliło uczelni ograniczyć o około 10% zużycie ciepła i prądu pozyskiwanego z sieci miejskiej.