Lokalizacja: Wałbrzych

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Zastosowanie systemu Robur było elementem “głębokiej” termomodernizacji obiektu oraz umożliwiło uzyskanie dotacji dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości dla środowiska. Dodatkowym elementem była analiza ekonomiczna kosztów eksploatacji w porównaniu do kotłowni gazowej

Informacje obiekcie

  • Typ obiektu: edukacyjny
System grzewczy

  • Zainstalowana moc: 332,8 kW
  • Zastosowane urządzenia:
    – 2 x RTA 00-399 S CM – zestaw składający się z trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej
    – 1 x RTY 00-360 CM – zestaw składający się z trzech kondensacyjnych kotłów gazowych AY.

 

Opis systemu z pompą ciepła

System składa się z sześciu gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S, w wersji wysokotemperaturowej i wyciszonej oraz trzech kondensacyjnych kotłów gazowych AY 00-120. W sezonie grzewczym pompy ciepła stanowią podstawowe źródło ciepła, natomiast kotły pracują jako źródło szczytowe. Po stronie pierwotnej instalacji zastosowano glikol, który zabezpiecza układ przed ewentualnym zamarznięciem. Ciepło przekazywane jest przez dwa wymienniki ciepła (jeden dla zestawów pomp, drugi dla kaskady kotłów). Urządzenia współpracują z jednym zbiornikiem buforowym o pojemności 2000 l., znajdującym się w pomieszczeniu technicznym.
Urządzenia sterowane są za pomocą automatyki dedykowanej Tridium. Dodatkowo automatyka zarządza obiegami grzewczymi, zaworami, pompami cyrkulacyjnymi, a także pozwala na odczyt temperatury w buforze.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Robur