Lokalizacja: Choszczno

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Potrzebą klienta było uzyskanie taniego w eksploatacji oraz bezobsługowego systemu grzewczego opartego na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła. Zestawy absorpcyjnych pomp ciepła zostały wybrane ze względu na możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych, niską emisję szkodliwych substancji oraz efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Te aspekty przyczyniły się do uzyskania dofinansowania na zrealizowanie całego przedsięwzięcia.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: edukacyjny
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia:
    – 1 zestaw RTA 00-399 HT S1 CW
    – 1 zestaw RTA 00-399 HT S1 CW/4
  • Typ pompy ciepła: powietrze/woda
  • Moc grzewcza:229,8 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Zastosowano 6 pomp ciepła w dwóch linkach. Wszystkie urządzenia wpięte są w kolektor zbiorczy, z którego czynnik grzewczy przechodzi na dwie rury. Za wymiennikiem znajdują się dwa bufory połączone równolegle, które w okresie zimowym zasilane są przez pompy ciepła, wspomagane dodatkowo przez kocioł gazowy. Zasobnik ciepłej wody użytkowej zimą zasilany jest przez jeden obieg z rozdzielacza oraz kocioł gazowy. Pomiędzy rozdzielaczem, a wymiennikiem ciepła znajduje się zawór trójdrogowy, który w okresie letnim umożliwia przełączenie jednej pompy ciepła wydzielonej z linku czterorurowego na c.w.u. W okresie letnim c.w.u. może być również przygotowywana przez kocioł gazowy.

 
Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno