W dniu 25 września 2018 roku w krakowskim Magistracie, przy placu Wszystkich Św. 3-4, odbyła się konferencja – „National Stakeholder’s Event”, organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą oraz miasto Kraków w ramach realizacji międzynarodowego projektu GeoPLASMA-CE. Projekt finansowany był ze środków programu Interreg Central Europe.

Celem spotkania było zapoznanie interesariuszy z postępem prac oraz dyskusja nt. możliwości współpracy i wdrożenia wyników projektu, z uwzględnieniem krótko- i długoterminowej perspektywy, obejmującej strategie wykorzystania OZE w Krakowie.
W projekcie uczestniczy 11 partnerów, pochodzących z 6 krajów Europy Środkowej: Austrii, Niemiec, Słowenii, Czech, Słowacji. Z Polski, w projekcie uczestniczył: PIG– PIB oraz AGH Akademia Górniczo-Hutnicza.

Projekt realizowany będzie w latach 2016–2019. Całkowita wartość projektu to 896 081 €, z czego dofinansowanie ze środków programu INTERREG-CE wyniosło 2 388 495 €.

Partnerami stowarzyszonymi AGH są: miasto Kraków głównie Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC), którego reprezentant – dr inż. Adolf Mirowski uczestniczył w niniejszej konferencji.

Obszary pilotażowe projektu GeoPLASMA-CE

Opracowanie spójnego, trójwymiarowego modelu geologicznego, z uwzględnieniem skomplikowanej tektoniki w obrębie Krakowa, stanowi kamień milowy w zakresie rozpoznania budowy geologicznej Krakowa. Nie dość wspomnieć, że pomimo kilkudziesięciu lat prac geologicznych nad rozpoznaniem budowy wgłębnej Krakowa, będzie to 1-szy tego typu, trójwymiarowy model geologiczny, wykonany w skali całego Miasta.

W ramach projektu GeoPLASMA-CE zostaną oszacowane zasoby energii geotermalnej, zakumulowane w płytkim profilu geologicznym, tj. do głębokości 200 m p.p.t., zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia.

AGH utworzy również katalog informacji dotyczących zagrożeń środowiskowych oraz ograniczeń formalno-prawnych związanych z wykorzystaniem ciepła Ziemi, które udostępniane jest przy pomocy płytkich otworów wiertniczych (o głębokości zwykle poniżej 500 m) i przetwarzanej przez pompy ciepła. Należy tutaj podkreślić, że technologia pomp ciepła wykorzystuje energię elektryczną, jednakże eliminuje konieczność spalania paliw kopalnych w miejscu jej wykorzystania. W tym układzie paliwa kopalne, w tym węgiel są spalane w instalacjach przemysłowych, gdzie stosowane technologie gwarantują wysoką sprawność procesów spalania, przy zachowaniu maksymalnej dbałości o ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska.

Koordynatorem projektu jest:
Mgr inż. Marek Hajto (AGH)
email: mhajto@agh.edu.pl
Więcej informacji o projekcie pod adresem: www.geoplasma-ce.eu