8 marca 2022 w komunikacie Komisji Europejskiej “REPowerEU” przedstawiono szereg działań dotyczących rezygnacji z paliw kopalnych. W dokumencie zaproponowano podwojenie poziomu ambicji w zakresie sprzedaży pomp ciepła, informując o potrzebie 2-krotnego zwiększenia rocznej sprzedaży pomp ciepła w ciągu najbliższych 5 lat.

Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

W lipcu 2020 r. w unijnej strategii UE dotyczącej integracji systemów energetycznych zasugerowano potrzebę elektryfikacji ogrzewania ponad 40% europejskich budynków mieszkalnych i komercyjnych, co doprowadziłoby do osiągnięcia celu w postaci około 50 milionów pomp ciepła zainstalowanych do 2030 r. i w praktyce wymagałoby rocznego wzrostu o około 16% w ciągu tej dekady. 3 marca 2022 r. Międzynarodowa Agencja Energii MAE stwierdziła, że „przyspieszenie przewidywanego wdrożenia poprzez podwojenie obecnego tempa instalacji pomp ciepła w UE pozwoliłoby zaoszczędzić dodatkowe 2 mld m3 gazu już w pierwszym roku”.

W opublikowanej w lutym 2022 r. w języku polskim mapie drogowej „Net Zero by 2050” MAE wskazuję, że w 2050 r. ponad 50% ciepła powinno pochodzić z elektrycznych pomp ciepła, a w przypadku krajów rozwiniętych (OECD) poziom ten powinien sięgnąć 2/3 istniejących zasobów budowlanych.

Jak twierdzi Tomasz Nowak, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA: „Doceniamy to, że korzyści płynące z pomp ciepła dla społeczeństwa zostały w pełni uznane. Potrzebujemy jak najszerszego wsparcia, aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych w ogrzewaniu i to potrzebujemy go szybko. Podwojenie obecnego poziomu sprzedaży pomp ciepła w ciągu najbliższych 5 lat to minimum, aby uniezależnić obywateli UE od energii ze źródeł kopalnych. W 2021 r. sprzedaż pomp ciepła wyniosła ponad 2 mln sztuk rocznie (25% rynku urządzeń grzewczych w Europie), a podwojenie sprzedaży do 2026 r. oznaczałoby zainstalowanie około 16,5 mln dodatkowych urządzeń w ciągu najbliższych pięciu lat*. Wzywamy Komisję Europejską do wdrożenia tego przyspieszenia poprzez ustanowienie „Unijnego Akceleratora Pomp Ciepła”, który zapewni wszystkie środki niezbędne do ułatwienia instalacji pomp ciepła i uczynienia ich przystępnymi cenowo dla użytkowników końcowych oraz do odpowiedniego dostosowania unijnego prawodawstwa*.

Zwiększenie zaangażowania użytkowników końcowych będzie niezbędne, aby transformacja energetyczna zakończyła się sukcesem, i to od zaraz. Branża jest gotowa do działania, a my jesteśmy gotowi określić szczegóły dotyczące przyspieszenia wdrażania pomp ciepła we współpracy z ustawodawcami europejskimi i krajowymi.”

Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes PORT PC, obecnie bardzo prawdopodobne jest znaczne skrócenie terminu wprowadzenia wymogu mieszkalnych budynków bezemisyjnych, wynikającego z najnowszego projektu dyrektywy EPBD, z 2030 r. na rok 2025/2026. Chodzi o nowe budynki mieszkalne, w których nie występuje emisja dwutlenku węgla w miejscu lokalizacji inwestycji oraz standard energetyczny spełnia warunek energii pierwotnej EP £ 65 kWh/m2rok. Dokładnie taki standard budynków ma wesprzeć przygotowywany obecnie program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o nazwie „Moje Ciepło”.

*Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii, Dyrektywa w sprawie ETS, Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej, Rozporządzenie w sprawie F-gazów, Dyrektywa i Rozporządzenia w sprawie ekoprojektu.