Technologie odnawialnych źródeł energii z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem,
z czego wynika, że stopniowo rośnie również zaufanie dla takich rozwiązań. Na prawidłowe funkcjonowanie instalacji decydujący wpływ ma kilka czynników. Z pewnością jednym z nich jest jakość zastosowanych urządzeń. Jednak najważniejszy jest poprawny dobór instalacji do konkretnych wymagań oraz profesjonalne jej wykonanie. Inwestor decydując się na instalację OZE w pierwszej kolejności jest postawiony przed wyborem wykonawcy. W związku z rozwojem rynku technologii odnawialnych źródeł energii w sposób naturalny rośnie konkurencja pomiędzy firmami wykonawczymi. W jaki sposób instalator może zdobyć zaufanie klienta?