W serii raportów z cyklu „Rozpakowujemy REPowerEU” PORT PC we współpracy z Instytutem Reform przybliża najważniejsze zmiany jakie przynosi plan Unii Europejskiej na rzecz szybszego odejścia od rosyjskich paliw kopalnych – REPowerEU. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi oddziaływania planu REPowerEU na sektor OZE.

Pierwsza publikacja „Rozpakowujemy REPowerEU: Czysta energia receptą na kryzys energetyczny” wskazuje na luki między celami wyznaczonymi przez REPowerEU, a obecnymi krajowymi przepisami w obszarze OZE. Kryzys energetyczna wymusza przyspieszenie inwestycji w energetykę odnawialną oraz efektywność energetyczną. Już teraz konieczna jest praca nad przepisami krajowymi, które będą odpowiadać na wyzwania, z jakimi Polska będzie się mierzyć w nadchodzących latach w nowym, znacznie bardziej wymagającym otoczeniu politycznym i gospodarczym. Publikacja podkreśla, że plan REPowerEU zakłada m. in. rozwiązanie problemu powolnych i skomplikowanych procedur udzielania zezwoleń na inwestycje w OZE, uznanie rozwoju OZE za nadrzędny interes publiczny oraz wprowadzenie obszarów docelowych OZE (z ang. go-to areas).

Druga publikacja „Rozpakowujemy REPowerEU: fotowoltaika – sposób na niezależność energetyczną i tanią energię w budynkach” koncentruje się na tych częściach planu Komisji Europejskiej, które dotyczą energetyki słonecznej. Obejmują one inicjatywę na rzecz paneli dachowych, poprawę otoczenia dla inwestycji w instalacje wielkoskalowe, a także unijny sojusz przemysłowy na rzecz energii słonecznej. Pełne wykorzystanie potencjału fotowoltaki jest niezwykle ważne dla uniezależnienia Unii Europejskiej od importu rosyjskich paliw, dlatego stworzenie sprzyjających ram dla rozwoju rynku energetyki słonecznej powinno być traktowane priorytetowo zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Pobierz poradnik: Rozpakowujemy REPowerEU: raport “Czysta energia receptą na kryzys energetyczny” – wersja zaktualizowana w zakresie wyników negocjacji z grudnia 2022 r. TUTAJ.

Pobierz poradnik:  Rozpakowujemy REPowerEU: fotowoltaika – sposób na niezależność energetyczną i tanią energię w budynkach TUTAJ


Pobierz pozostałe poradniki:

Pobierz poradnik: Rozpakowujemy REPowerEU. Koniec z wampirami energetycznymi. TUTAJ

Pobierz poradnik: “Rozpakowujemy REPowerEU. Jak Europa oszczędza energię i odchodzi od zużycia paliw kopalnych w budynkach?” TUTAJ

Pobierz poradnik:  „Rozpakowujemy REPowerEU: Kierunek na zdrowe i przyjazne energetycznie domy” TUTAJ