W imieniu zespołu Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego realizującego projekt nr CE177 pn. „Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej”, akronim: GeoPLASMA–CE (GeoPLASMA-CE – Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe) uprzejmie zapraszamy na seminarium końcowe projektu, które odbędzie się 17 lipca 2019 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Podczas seminarium Stan obecny, perspektywy i ekonomiczne aspekty rozwoju rynku gruntowych pomp ciepła w Polsce przedstawi Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC. Przykłady instalacji geotermalnych pomp ciepła w powiązaniu z fotowoltaiką przedstawi Jarosław Ozimek – członek PORT PC.

Projekt GeoPLASMA-CE, w którym bierze udział 11 partnerów z 6 krajów, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu IINTEREG Central Europe, oś priorytetowa 2. Cooperating on low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE, cel szczegółowy 2.2 To improve territorial based low-carbon energy planning strategies and policies supporting climate change mitigation. Więcej informacji o samym projekcie na stronie:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/GeoPLASMA-CE.html

Projekt ma na celu wsparcie rozwoju płytkiej energii geotermalnej wykorzystywanej do ogrzewania/ chłodzenia budynków za pomocą instalacji gruntowych pomp ciepła. Szersze niż do tej pory zastosowanie tych urządzeń może znacząco wpłynąć na transformację energetyczną regionu Europy Środkowej, zwiększenie produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych i redukcję zanieczyszczenia powietrza. Jednym z głównych rezultatów projektu GeoPLASMA-CE będą mapy warunków/konfliktów geo-środowiskowych oraz mapy potencjału płytkiej geotermii dla pogranicza polsko-czeskiego, obejmującego po stronie polskiej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych, wykonane we współpracy PIG-PIB z czeską służbą geologiczną. Wynikowe mapy wraz z towarzyszącą im strategią rozwoju geotermii niskotemperaturowej dla regionu wałbrzyskiego stanowić będą praktyczne narzędzie pomocne w planowaniu lokalizacji i mocy gruntowych pomp ciepła. Wymienione produkty projektu GeoPLASMA-CE będą powszechnie dostępne poprzez dedykowany portal internetowy: https://portal.geoplasma-ce.eu/

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli lokalnych i regionalnych jednostek samorządu terytorialnego, producentów, instalatorów oraz obecnych i przyszłych użytkowników geotermalnych pomp ciepła, a także wszystkich osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem niskotemperaturowej energii geotermalnej w budynkach biurowych, przemysłowych i mieszkalnych.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a ilość uczestników ograniczona!

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie i program: TUTAJ
Karta zgłoszeniowa: TUTAJ
Ulotka o projekcie GeoPLASMA-CE: TUTAJ

Rejestrację uczestników prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski. W celu zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium proszę o wypełnienie załączonego do wiadomości formularza rejestracyjnego i przesłanie go na adres e-mail: jolanta.duczmanska-klonowska@pgi.gov.pl, pocztą na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław (z dopiskiem GeoPLASMA-CE) lub faxem: (+48) 71 337 20 89 (z dopiskiem GeoPLASMA-CE).