Zapraszamy na seminarium Geotermia niskotemperaturowa szansą na zrównoważony rozwój.

Termin: 23.05.2023, godz. 11.00 – 15.00

Miejsce: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Gmach Muzeum Geologicznego, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, sala 15 – 16.

Udział bezpłatny, wymagana rejestracja na wydarzenie.

UWAGA – Przypominamy o możliwych trudnościach ze znalezieniem wolnych miejsc parkingowych w rejonie PIG-PIB na Rakowieckiej 4 oraz zalecamy dojazd metrem/komunikacją miejską.

Wstępna agenda seminarium:

  1. Rynek gruntowych pomp ciepła w Polsce i Europie.
  2. Projekt GeoBoost – wsparcie rozwoju rynku gruntowych pomp ciepła poprzez stworzenie solidnych ram regulacyjnych, finansowych, modelu biznesowego i podnoszenia kwalifikacji.
  3. Przykłady zastosowań gruntowych pomp ciepła w rolnictwie.
  4. Mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej – nowe narzędzie online – Zadanie Państwowej Służby Geologicznej.
  5. Podziemne magazynowanie energii cieplnej – BTES, TTES, PTES – Zadanie Państwowej Służby Geologicznej.
  6. Tematy bieżące komisji ds. Dolnych Źródeł Ciepła PORT PC.
Rejestracja na wydarzenie – do 15.05.2023