• Premiera wytycznych PORT PC cz. 7 i cz. 8, skierowanych do instalatorów i projektantów instalacji grzewczych i chłodzących na targach Instalacje 2018
  • Konferencja PORT PC na Targach Instalacje w dniu 24 kwietnia 2018 roku, prowadzona będzie przez czołowych specjalistów branży pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego w Polsce. Dostępny jest już jej wstępny harmonogram.
  • Wersja „zielona” (próbna) wytycznych ukaże się na konferencji PORT PC . Cała branża ma szansę przedyskutować najważniejsze zagadnienia dot. nowych wytycznych i brać aktywny udział w opracowaniu końcowej wersji wytycznych. W IV kwartale 2018 r. planowane jest wydanie wersji końcowych obydwu wytycznych.
  • Planowane wprowadzenie systemu certyfikacji PORT PC dla instalatorów w zakresie instalacji i doboru pomp ciepła oraz oddzielnie w kwestii równoważenia hydraulicznego przy współpracy z firmami będącymi członkami wspierającymi PORT PC. Więcej szczegółów zostanie przedstawionych na konferencji na targach Instalacje

Na targach Instalacje w dniu 24 kwietnia 2018 r  przewidziana jest Konferencja PORT PC pod tytułem ”Standardy jutra w technice grzewczej”, prowadzona przez czołowych specjalistów branży pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego. W ramach konferencji ukażą się nowe wytyczne branżowe PORTPC cz. 7 i cz. 8 skierowane do instalatorów i projektantów instalacji grzewczych i chłodzących. Planowane jest wydanie tzw. wersji „zielonej” (próbnej) wytycznych w zakresie instalacji i doboru pomp ciepła oraz oddzielnie w kwestii równoważenia hydraulicznego. W IV kwartale 2018 r. planowane jest wydanie końcowych wersji obydwu wytycznych. Takie rozwiązanie stosowane jest w wielu krajach. Da ono szansę branży na przedyskutowanie najważniejszych zagadnień dot. nowych wytycznych i wziąć aktywny udział w opracowaniu końcowych wersji wytycznych.

Dzięki wieloletniej współpracy PORT PC z Niemieckim Stowarzyszeniem Inżynierów VDI (Verein Deutscher Ingenieure) wydane zostało już w Polsce pięć wytycznych VDI (po dostosowaniu ich do warunków polskich). Wytyczne VDI uznawane są obecnie przez większość specjalistów za najlepsze standardy techniczne w Europie. W Niemczech, ale też w wielu innych krajach Europy są traktowane jako aktualny stan techniki.

Wytyczne PORTPC cz. 7: Projektowanie  i dobór pomp ciepła wraz z instalacją opierają się o nowe wytyczne VDI 4645 wydane w marcu 2018 roku. Technologia pomp ciepła ma jeden z największych potencjałów w zakresie redukcji zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w sektorze budowlanym. Aby osiągnąć wysoką efektywność energetyczną, ogromne znaczenie ma prawidłowy dobór i projektowanie, a także poprawne instalacja i optymalne działanie całej instalacji.

Wytyczne PORTPC cz. 7 mają pomóc w doborze i projektowaniu systemów grzewczych z pompami ciepła w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Zapewniają pomoc we wszystkich niezbędnych krokach od wstępnej analizy, tworzenia koncepcji, aż do szczegółowego projektowania. Wytyczne obejmują prawie wszystkie rynkowe rozwiązania pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej. Wytyczne te można traktować jako przewodnik projektowy i instalacyjny. Wytyczne uwzględniają także znaczące zależności z innymi elementami instalacji, takimi jak dodatkowe urządzenia grzewcze, magazynowanie, instalacje grzewcze i chłodzące. Dodatek do wytycznych zawiera listy kontrolne, typowe schematy i przykłady wspierające procedurę projektowania i doboru.

W ramach dalszych prac PORTPC planuje wydanie kolejnych wytycznych, tym razem skierowane do firm – członków wspierających PORT PC w oparciu o niemieckie wytyczne VDI 4645, zeszyt 1 zawierające koncepcję systemu szkoleń do szkolenia specjalistów zaangażowanych w projektowanie, instalację i obsługę takich obiektów. Celem szkoleń będzie uniknięcie awarii, usterek lub uszkodzeń, a także optymalizacja systemów pomp ciepła. PORTPC planuje w 2018/2019 rozszerzyć aktualny system certyfikacji instalatorów pomp ciepła o poziom podstawowej certyfikacji PORTPC. Byłaby to podstawa do uzyskania dalszej certyfikacji w ramach działającego już systemu certyfikacji Europejskiego Instalatora Pomp Ciepła (Eucert), dostępnego już w Polsce od prawie 4 lat.

Wytyczne równoważenia hydraulicznego (wytyczne PORTPC cz. 8 dotyczą układów hydraulicznych centralnego ogrzewania (lub chłodzenia) i powstały w oparciu o wytyczne VDI 2073 cz. I.

Kwestia równoważenia hydraulicznego ma podstawowe znaczenie w zakresie efektywności instalacji grzewczych oraz zapewnienia komfortu cieplnego. Co jest istotne pozwala na skuteczne działania antysmogowe zmniejszające z jednej strony koszty eksploatacji, z drugiej obniżające emisję zanieczyszczeń szczególnie w zakresie tzw. „niskiej emisji zanieczyszczeń”. Niewyrównoważona instalacja może zwiększyć koszt eksploatacji urządzeń grzewczych (oraz emisję zanieczyszczeń) nawet o 5-15%. PORTPC szacuje,  że w Polsce ponad 90% instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych nie jest wyrównoważonych hydraulicznie. Jest to ważne w instalacjach z takimi urządzeniami grzewczymi jak kotły gazowe oraz na paliwo stałe, ale szczególnie jest to istotne w instalacjach z pompami ciepła, gdzie dodatkowy koszt ogrzewania może przekroczyć poziom 20%. Nowe wytyczne PORTPC idealnie uzupełniają się z wydanymi już ponad 2 lata temu wytycznymi dotyczącymi jakości wody grzewczej (cz. 4 i 5, na bazie wytycznych VDI 2035 cz. 1 i cz. 2).

PORTPC planuje wprowadzenie systemu certyfikacji dla instalatorów w zakresie instalacji i doboru pomp ciepła oraz oddzielnie w kwestii równoważenia hydraulicznego przy współpracy z firmami będącymi członkami wspierającymi PORT PC. Więcej szczegółów zostanie przedstawionych na konferencji podczas Targów Instalacje 2018 w Poznaniu.

Koszt udziału w konferencji to 100 zł na osobę. W cenie konferencji zawarte są wytyczne cz. 7 i 8, oraz dodatkowo zapewniamy lunch i przerwy kawowe. Poniżej znajdą państwo harmonogram konferencji PORTPC Standardy jutra w technice grzewczej – na targach Instalacje 2018 w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy biuro@portpc.pl do 20 kwietnia 2018 roku.

Harmonogram konferencji PORTPC Standardy jutra w technice grzewczej –na targach Instalacje 2018 w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Poznaniu.

10.00 Rejestracja uczestników, kawa przywitalna, przekazanie materiałów
10.30 Przywitanie, uczestników,  rozpoczęcie Konferencji: Standardy Jutra Techniki Grzewczej
(
Paweł Lachman)
10.35

 

Wytyczne PORT PC  cz. 7 – dobór pomp ciepła i instalacji z pompami ciepła
(Paweł Lachman)
11.00 Wytyczne PORT PC  cz. 8 – równoważenie hydrauliczne instalacji c.o.
(Grzegorz Ojczyk)
11.30 Przerwa kawowa do 11.50
  SESJA nr I (Wytyczne PORTPC cz. 7) SESJA nr II (Wytyczne PORTPC cz. 8)
11.50 Wstępna  i podstawowa analiza zastosowania pomp ciepła
– Artur Karczmarczyk
Wytyczne PORTPC – układy hydrauliczne
– Paweł Lachman
12.25 Projektowanie podzespołów i całej instalacji
– Paweł Lachman
Równoważenie instalacji do 30 kW i system certyfikacji instalatorów PORTPC
– Grzegorz Ojczyk
13.00 Przerwa na lunch do 14.00
14.00 Analiza danych meteorologicznych w Polsce
i tryby pracy pomp ciepła
– Paweł Lachman
Prezentacje firmowa WILO
14.20 Określenie udziału mocy pompy ciepła w pokryciu zapotrzebowania na ciepło
– Adolf Mirowski
Prezentacje firmowa AFRISO
14.40 Schematy hydrauliczne
– Artur Karczmarczyk
Prezentacje firmowa DANFOSS
15.00 Likwidacja hałasu
– Adolf Mirowski
Prezentacje firmowa BELIMO
15.20 Przerwa do 15.40
15.40 Przepisy f-gazowe
– Szymon Piwowarczyk
Prezentacje firmowa PURMO
16.00 Dobór zasobników ciepłej wody
– Adam Koniszewski
Prezentacje firmowa GIACOMINI
16.20 Dolne źródła ciepła
– Jakub Koczorowski
Prezentacje firmowa CALEFFI
16.40 Przykład doboru pompy ciepła
– Adolf Mirowski
Prezentacje firmowa GRUNDFOS
17.00 Zakończenie konferencji