Sesja naukowa

“Transfer wiedzy do przemysłu”

podczas VI Kongresu PORT PC

26 X 2017r., Warszawa

Sesja naukowa podczas VI Kongresu PORT PC będzie zarazem pierwszą, pilotażową konferencją naukową o tematyce pomp ciepła organizowaną przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Głównym przesłaniem sesji jest szeroko pojęty transfer nauki do przemysłu. Wydarzenie ma na celu zainicjowanie realnej współpracy ośrodków naukowych i badawczych z przemysłem pomp ciepła. Dynamiczny, wielopłaszczyznowy rozwój technologii pomp ciepła stwarza doskonałe warunki do wzrostu innowacyjności.

Wydarzenie rozpocznie sesja plenarna VI Kongresu PORT PC, która w tym roku będzie poświęcona roli jaką odegrają pompy ciepła w sieciach energetycznych przyszłości (smart grid). Temat przybliży Peter Wagener podsumowując prowadzony przez niego międzynarodowy projekt “Heat Pumps in Smart grids“. Udział w sesji plenarnej potwierdził również Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) Martin Forsen, który omówi rolę pomp ciepła w szwedzkim modelu energetycznym.

Do udziału w sesji naukowej zaproszeni są ponadto przedstawiciele instytutów naukowych, centr szkoleniowych i testowych oraz przemysłu. Bazując na swoim imponującym doświadczeniu prelegenci przybliżą synergiczne efekty prowadzonych w Europie projektów.

Konferencja naukowa to również szansa dla młodych naukowców na zaprezentowanie efektów swoich prac podczas sesji referatowej i posterowej. Już od 1 kwietnia można zgłaszać abstrakty, spośród których Komitet Naukowy konferencji wybierze najciekawsze prace do zaprezentowania podczas wydarzenia. Streszczenia można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie do 30 czerwca br.