Prezentujemy ulotki POBE (Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej), które powstały z inicjatywy p. Janusza Starościka – Prezesa SPIUG.
Ulotki dotyczą bezpiecznego wykonywania prac serwisowych, instalacyjnych oraz produkcji i dystrybucji w dobie koronawirusa (COVID-19). Ulotki przeznaczone są dla producentów, dostawców oraz firm instalacyjnych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ulotkami oraz dalszą ich dystrybucję do Państwa Partnerów.

Ulotki sygnowane są przez Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), do którego należy siedem czołowych stowarzyszeń branżowych, związanych z techniką budynkową na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej: 

– Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
– Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
– Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
– Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
– Stowarzyszenie Polska Wentylacja
– Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
– Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Zachęcamy także do zapoznania się z pismem – odpowiedź z Głównego Inspektoratu Sanitarnego z podziękowaniem za zaangażowanie POBE w kierunku utrzymania w miarę możliwości normalnego prowadzenia biznesu w branży z dodatkowymi sugestiami dotyczącymi procedur bezpieczeństwa w pracy serwisantów.

Informacje dotyczące koronawirusa dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia.