Już po raz szósty odbyło się największe spotkanie polskiej branży pomp ciepła – Kongres PORT PC, tym razem pt.: „Pompy ciepła i smart grid – system ciepłowniczy przyszłości”. W tym roku w konferencji, która odbyła się 26 października 2017 wzięło udział ponad 300 osób.  Sądząc po rozmowach z uczestnikami wydarzenia, było dużym sukcesem. Organizatorzy szczególnie cieszyli się z dużego zainteresowania pierwszą konferencją naukową o pompach ciepła.

Konferencję rozpoczął Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC, który po przywitaniu zebranych gości, wręczył panu Janowi Skupińskiego (założyciel firmy Hibernatus) statuetkę PORT PC za wybitny wkład w rozwój produkcji pomp ciepła w Polsce.  Jak podkreślił na początku Kongresu prezes Lachman, w ciągu roku nastąpiła istotna zmiana w Europie. Najwięksi producenci urządzeń grzewczych postawili średnio i długoterminowo na rozwój technologii pomp ciepła jako kluczowej technologii grzewczej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje zagranicznych gości, którzy swoją pasją zarazili uczestników konferencji. Martin Forsen (prezes europejskiego stowarzyszenia EHPA) przybliżył znaczenie pomp ciepła w rozwoju energetyki i aktualną sytuację i perspektywy rozwoju w branży pomp ciepła w Europie.  Peter Wagener (prezes holenderskiego stowarzyszenia DHPA) przedstawił miejsce pomp ciepła w sieciach smart grid, natomiast Andreas Zottl (reprezentujący instytut naukowy AIT Austria) w części naukowej konferencji przedstawił projekt „Green HP” i innowacyjną powietrzną pompę ciepła o wysokiej efektywności grzewczej.

Sesję ogólną poświęconą taryfom rozpoczął wiceprezes PORT PC – pan dr Adolf Mirowski, nakreślając znaczenie taryf elektrycznych dla rozwoju rynku pomp ciepła. Kolejna prezentacja dotyczyła nowych taryf dla energii elektrycznej i ich opłacalności przy pompach ciepła. Temat ten wzbudził duże ożywienie oraz wywołał ciekawe dyskusje. Szczególnie po zapowiedzi pana Kamila Wyszkowskiego Dyrektora UN Global Compact Network Polska, iż Ministerstwo Energii w ramach swoich działań zamierza rekomendować rozszerzenie stosowania taryfy elektrycznej G13 (którą oferuje Tauron) na wszystkich operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce. Wg zapowiedzi ma być to traktowane jako jedno z działań antysmogowych w ramach prac polskiego rządu. Jest to bardzo ważna informacja dla branży pomp ciepła.

W dalszej części sesji usłyszeć można było także o budynkach, w których występują pompy ciepła i fotowoltaika. Dzięki tzw. systemowi opustu możliwe jest budowanie atrakcyjnych ekonomicznie budynków, w których koszty ogrzewania, ciepłej wody i chłodzenia są zbliżone do zera. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie p. Marka Miary na temat tego czy samochody elektryczne stanowią konkurencję dla pomp ciepła. Pod koniec sesji ponownie dr Mirowski przybliżył narzędzia PORT PC dot. analizy kosztów w oparciu o taryfy elektryczne (narzędzia te są dostępne na www.portpc.pl). Ważną część sesji stanowił panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy konferencji mieli możliwość zadania prelegentom swoich pytań i uzyskania odpowiedzi.

Sesja naukowa była organizowana w ramach kongresu po raz pierwszy, ale z pewnością nie po raz ostatni. Po zainteresowaniu tematyką poruszaną w tej części konferencji widać jak duża istnieje potrzeba łączenia branży ze światem nauki. Prelegenci w swoich prezentacjach podawali przykłady takiej współpracy. Pan Marcin Franke (Aspol FV) mówił o konkurencyjności produktów zbudowanej między innymi dzięki współpracy z nauką, pan dr Marek Miara (Fraunhofer ISE) przedstawił model współpracy instytutu z przemysłem, a pozostałe prezentacje wygłosili pracownicy naukowi polskich uczelni technicznych.

Dobrym pomysłem okazały się być wydłużone wspólne przerwy w trakcie trwania równoległych sesji. Było to pomocne w praktycznej integracji branży z przedstawicielami świata nauki. Dla przybyłych studentów była to szansa na rozmowę z potencjalnymi pracodawcami.

Uczestnicy konferencji otrzymali w ramach pakietu konferencyjnego Raport Rynkowy PORT PC 2017 – Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2016. Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku, który również znajduje się na stronie PORT PC. Jest to  pierwsze tak kompleksowe opracowanie, które może być dużą pomocą dla decydentów (np. przedstawicieli samorządów). Wkrótce raport dostępny będzie również w języku angielskim.

Wszystkie prezentacje, a także pozostałe materiały z VI Kongresu PORT PC znajdują się na internetowej stronie Organizacji.

Uczestnicy VI Kongresu PORT PC [Źródło: GLOBEnergia]