Szanowni Państwo, to już ostatni dzwonek, aby zarejestrować się do udziały w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, które odbędą się w dniach 3–4 października br. w Warszawie.

W drugim dniu wydarzenia (4 października) Paweł Lachman – Prezes PORT PC oraz Bogdan Szymański – Prezes SBF POLSKA PV przeprowadzą warsztaty na temat “Dom bez rachunków” (Sala D, godz. 14:30-16:00).

Mottem wydarzenia jest WIEDZA – PRAKTYKA – BEZPIECZEŃSTWO – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

W trakcie wydarzenia zaplanowane są prelekcje plenarne oraz cztery bloki panelowe, w których udział wezmą doświadczeni projektanci, rzeczoznawcy oraz przedstawiciele środowiska naukowego. W ciągu 2 dni przedstawionych będzie 20 warsztatów panelowych oraz 25 prezentacji Partnerów. Wszystkie warsztaty i prezentacje będą odbywać się jednocześnie w 5 salach.

Tematy omawiane podczas Warsztatów będą poruszać kwestie związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne.

Tematy warsztatów panelowych:
 • Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce
 • Energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
 • Jak powinien zmieniać się Warsztat Projektanta
 • Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER w Szczecinie
 • Dom bez rachunków
 • Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
 • Uwarunkowania prawne i przepisy dopuszczające budowę gazociągów o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy. Obowiązujące przepisy i uwarunkowania budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce.
 • Warsztat rzeczoznawcy PZITS XXI wieku
 • Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
 • Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
 • Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych
 • Modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku
 • Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej
 • Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych.
 • Wybór systemów wentylacyjnych a koszty zużycia energii budynku – analiza kosztów użytkowania budynku w zależności od wybranego rozwiązania projektowego
 • Projekt budowlany a wykonawczy instalacji sanitarnych w Revicie
 • Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir.
 • Indoor Environment quality under EPBD: EN 16798-1 standard and REHVA residential ventilation guidebook
 • Porównanie technologii klimatyzacji precyzyjnej centrów przetwarzania danych – case study
 • Właściwy dobór pomp ciepła LG THERMA V oraz instalacji do budynków
Tematy prezentacji Partnerów:
 • Zwieńczenia przypowierzchniowe studni kanalizacyjnych. Przyczyny powstawania uszkodzeń oraz warunki zwiększania trwałości eksploatacyjnej.
 • Pompy i zestawy pompowe służące przeciwpożarowemu zaopatrzeniu w wodę wg. najnowszych wymagań prawnych i Krajowej Oceny Technicznej CNBOP
 • Systemy do zagospodarowywania wód opadowych
 • System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych i w obiektach przemysłowych
 • Izolacje Armacell w technice instalacyjnej- co nowego?
 • Projektowanie energooszczędnych systemów chłodniczych w oparciu o nowoczesne rozwiązania firmy Blue Box
 • Wykorzystanie potencjału oszczędności energii w wentylacji – wentylatory ZerAx® i koncepcja EC+
 • Innowacyjna przepompownia hybrydowa EcoLIFT XL firmy KESSEL – ekonomiczny sposób odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej oraz skuteczna ochrona tych obiektów przed przepływem zwrotnym
 • Nowoczesne rozwiązania ciepłownicze, Logotermy -mieszkaniowe stacje wymiennikowe
 • Nowatorskie rozwiązania techniczne kanalizacji sanitarnej w budynkach wysokich
 • Systemy zamocowań Niczuk
 • Para technologiczna. Regulacja temperatury w wymiennikach ciepła w warunkach zmiennych obciążeń i występowania przeciwciśnienia po stronie instalacji kondensatowej
 • Montażu klap p-poż na przykładzie rozwiązań Lindab
 • Łączniki zabezpieczone przed wysunięciem Nova Siria jako rozwiązanie służące do łączenia rurociągów o dużych średnicach i rozmaitym wykonaniu materiałowym
 • Zalety instalacji z rur miedzianych – jeden materiał, wiele zastosowań i korzyści
 • Kotły średniej i dużej mocy. Kocioł ARES Tec – najbezpieczniejsze rozwiązanie na rynku
 • Wysokosprawne filtry tłuszczowe w profesjonalnych okapach kuchennych – zalety wynikające ich zastosowania
 • Oszczędność energii w instalacjach HVAC przy wykorzystaniu nowoczesnych produktów BELIMO
 • Innowacyjne systemy Uponor zwiększające bezpieczeństwo wody pitnej w budynkach
 • Innowacyjne urządzenia VERANO serii freshAIR+
 • Wydajne systemy klimatyzacji precyzyjnej dla centrów przetwarzania danych – przegląd rozwiązań i technologii
 • Bezwykopowe układanie i odnawianie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych
 • Pompy ciepła LG THERMA V jako nowoczesne rozwiązania ogrzewania budynków

Prelegentami będą m.in.: Łukasz Amanowicz (Politechnika Poznańska), Andrzej Barczyński (PZITS), Janusz Bujak (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; PROMONT, PZITS), Atze Boerstra (REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), Tomasz Cholewa (Politechnika Lubelska, PZITS), Stefano P. Corganti (REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), Maciej Cyba (Cyba – Pracownia Projektowa Branży Sanitarnej), Nikon Gawryluk (Wilo Polska Sp. z o.o.), Zbigniew Gieleciak (Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.), Aleksandra Imiołek (Izba Gospodarcza Gazownictwa), Jakub Jankowski (Lindab Sp z o.o.), Rafał Jankowski (FlaktGroup Sp.z o.o.), Mariusz Kania (FlaktGroup Sp.z o.o.), Olga Krysiak (Cadsoft), Mikołaj Książkiewicz (PZITS), Henryk Kurek (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego), Jarek Kurnitski (REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations), Jerzy Kwiatkowski (Politechnika Warszawska), Paweł Lachman (PORT PC), Jan F. Lemański (PZITS), Michał Linke (HAURATON Polska sp. z o.o.), Adam Masłowski (poradnikprojektanta.pl, Pracownia Sanitarna Adam Masłowski), Zbigniew Ochnicki (Niczuk Sp. j.), Grzegorz Ojczyk (Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o.), Maciej Pawlak (HAURATON Polska sp. z o.o.), Florian Piechurski (Politechnika Śląska, PZITS),  Marek Płuciennik (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Krzysztof  Próchnicki (HAURATON Polska sp. z o.o.), Andrzej Pusz (Politechnika Śląska), Wojciech Ratajczak (TRIM-TECH, PZITS), Joanna Rucińska (Politechnika Warszawska, PZITS), Tadeusz Rzepecki (Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.), Emilia Sadowska (Vertiv Sp.z o.o.), Justyna Schydlo (GAZ-SYSTEM S.A.), Gniewosz Siemiątkowski (Wilo Polska Sp. z o.o.), Zenon Spik (Politechnika Warszawska), Michael Stranz (Traco-Technik), Krystian Szczepański (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy), Sylwia Szcześniak (Politechnika Wrocławska), Bogdan Szymański (Polska PV), Maciej Tryjanowski (TRIM-TECH, PZITS), Bartosz Tywonek (Wilo Polska Sp. z o.o.), Maria Witkowska (Armacell Poland Sp. z o.o.), Piotr Wojciechowski (Vertiv Poland Sp.z o.o.), Monika Żubrowska-Sudoł (Politechnika Warszawska).

Szczegółowe informacje dotyczące programu, opłat i rejestracji dostępne są na stronie www.warsztaty.pzits.pl