13.04.2022 odbyły sie warsztaty PORT PC. pt. “Pompy ciepła, a zielony wodór w ogrzewaniu budynków? Przegląd kluczowych europejskich analiz.”

Harmonogram (aby pobrać prezentację należy na nią kliknąć):
1) Paweł Lachman – Transformacja ogrzewania budynków w Polsce w kontekście działań UE (REPowerEU), 15 min
2) Monika Morawiecka – Wyzwania transformacji budynków w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, 15-20 min
3) Paweł Wróbel – Zestawienie kluczowych, niezależnych raportów i prac analitycznych nt. transformacji sektora ciepła i chłodu w UE, 30 min
4) Paweł Lachman – Podsumowanie warsztatów, 5 min
5) Sesja pytań i odpowiedzi – 20 min

Zapis wideo spotkania:

Tematyka spotkania:

Unijna inicjatywa „fala renowacji” pokazała jak wielki wysiłek musi być wykonany w sektorze budynków by osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne UE. Bieżąca reakcja Unii Europejskiej związana z wojną w Ukrainie  w postaci komunikatu REPowerEU z 8 marca 2022 i potrzeba szybkiego uniezależnienia od paliw kopalnych z Rosji wskazuje, iż jeszcze większego znaczenia nabiera konieczność wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego nie tylko przez dywersyfikację dostaw, ale w przypadku sektora budynków przede wszystkim poprzez efektywność energetyczną i rozwijanie technologii takich jak pompy ciepła. Ten kierunek od wielu lat, wdrażają poszczególne państwa europejskie (Kraje Skandynawskie, Szwajcaria) w ramach wzmacniania krajowego bezpieczeństwa energetycznego, podkreślając konieczność szybszego przechodzenia na odnawialne źródła energii i energię produkowaną na miejscu. W tym kontekście powraca także pytanie o alternatywne paliwa nisko i zeroemisyjny jak zielony czy niebieski wodór. KE podkreśla, iż mają one istotną rolę do odegrania w dekarbonizacji. Szczególnie konieczność najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych technologii wskazuje, że wodór należy rozwijać tam gdzie jest on najbardziej efektywny i gdzie brak dostępnych skomercjalizowanych technologii tj. głównie w procesach przemysłowych. Ważne jest by wykorzystywać wodór w sposób optymalny gdyż ilość wodoru dostępnego na rynku będzie ograniczona. Takie podejście KE jest spójne z wynikami szeregu analiz ośrodków i instytucji badawczych, których wyniki wskazują w jakich sektorach wodór może być efektywny, a gdzie należy stosować bardziej dojrzałe i efektywne technologie jak np. pompy ciepła w ogrzewaniu budynków. W czasie spotkania zaprezentujemy wnioski z kilkunastu kluczowych raportów i analiz dot. transformacji sektorów ciepła i chłodu w Unii Europejskiej i poszczególnych państwach członkowskich.

Premiera Poradnika “Spalanie wodoru a pompy ciepła w budynkach w kontekście uniezależnienia się od paliw z Rosji. Przegląd 13 niezależnych raportów naukowych”

Podbierz Poradnik “Spalanie wodoru a pompy ciepła w budynkach w kontekście uniezależnienia się od paliw z Rosji. Przegląd 13 niezależnych raportów naukowych”: TUTAJ


Prelegenci: 

Paweł Lachman
Prezes Zarządu PORTPC

Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, stowarzyszenia skupiającego branży pomp ciepła w Polsce. Od 2020 r. pełni funkcje koordynatora Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej. Od sierpnia 2020 jest członkiem zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków przy Ministerstwie Rozwoju. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży z OZE i techniki grzewczej (pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). Prowadzący w latach 2011-2012 kursy certyfikowanego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła „Instal+RES” (Politechnika Krakowska). Od 2014 prowadzi kursy w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert” (EHPA i PORT PC). Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek inżynieria środowiska. Zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. do końca 2020 r. Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła cz. 1-8. ). Jest autorem ponad 60 artykułów branżowych o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.


Monika Morawiecka
Senior Advisor w Regulatory Assistance Project (RAP). Wcześniej Prezes Zarządu PGE Baltica i Szef Strategii Grupy PGE.

Od 2022 roku współpracuje z Regulatory Assistance Project (RAP), niezależną organizacją pozarządową, zaangażowaną w przyspieszenie transformacji energetycznej w stronę zrównoważonej, bezpiecznej i kosztowo efektywnej przyszłości. Wcześniej przez 15 lat związana z Grupą PGE. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju Grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE. W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę trzech morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Przed 2006 rokiem pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez CEMS – The Global Alliance in Management Education.  


Paweł Wróbel
szef “Gate Brussels”, Ekspert ds. regulacji UE

Ekspert ds. regulacji UE z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli, w tym w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla sektora energetycznego. Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. Ekspert POBE ds. regulacji UE. Współpracownik Forum Energii, Instytutu Jagiellońskiego oraz BiznesAlert.pl. Autor wielu raportów i analiz z zakresu procesów tworzących ramy prawne transformacji energetycznej.