Wiedeń, uznawany od wielu lat za najlepsze miasto do życia w Świecie, robi kolejny krok w kierunku uwolnienia się od uzależnienia od ropy i gazu oraz wyznacza ambitne cele w zakresie ochrony klimatu. Ogrzewanie olejowe / gazowe jest zabronione w nowych budynkach, wymagane jest zazielenienie fasad budynków, rowery muszą mieć zadaszone parkingi. Zmiany wchodzą w życie z końcem marca 2019 r.

Wg firmy konsultingowej Mercer, od ponad 20 lat porównującej jakość życia w różnych miastach na świecie najlepszym miejscem do zamieszkania 9 razy z rzędu jest obecnie Wiedeń. W badaniu bierze się pod uwagę różne czynniki, między innymi sytuację gospodarczą i polityczną, wpływ na środowisko, jakość opieki zdrowotnej, poziom edukacji, rozwój infrastruktury itp.. Wprowadzone zmiany pod koniec grudnia 2018 w kodeksie budowlanym mogą zagwarantować, że w następnym roku pozycja miasta numer 1 w przypadku Wiednia nie ulegnie zmianie. Dotyczy to między innymi wprowadzenia wymogu w nowych budynkach korzystania z sieci ciepłowniczych lub z urządzeń grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł energii. W zakresie stosowania nowych technologii grzewczych korzystających z OZE Wiedeń nie jest miejsce wyjątkowym. Obecnie w Austrii ponad 70% nowych budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest pompami ciepła, a nie uwzględniając stosowania sieci ciepłowniczych stanowią one ponad 80% nowych budynków jednorodzinnych. Nowe zapisy kodeksu budowanego w Wiedniu jeszcze bardziej wzmocnią znaczenie pomp ciepła w nowych budynkach. Nowy austriacki plan w zakresie energii i klimatu 2030 zakłada, że w 2030 r. aż 70% wszystkich sprzedawanych urządzeń grzewczych stanowić będą pompy ciepła.

Panorama Wiednia

Panorama Wiednia

Co zawarto w nowo uchwalonym kodeksie budowlanym Wiednia z grudnia 2018 r.:

 • Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej:
  Budowa i instalacja kotłów na stałe oraz płynne paliwa kopalne (gazowe i olejowe) nie są już dozwolone w przypadku nowych budynków i poważniejszych renowacji budynków.
 • Przepisy dotyczące planowania energetycznego w planach rozwoju:
  W nowych obszarach rozwoju jest możliwe określenie stref, w których planowane jest wykorzystanie przyjaznych dla klimatu źródeł energii (odnawialne źródła energii, odzysk ciepła odpadowego itp.).
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych:
  Wprowadzono możliwość wprowadzenia ograniczeń w planach rozwojowych dotyczących emisji dozwolonych w określonym obszarze dedykowanym dotyczy również emisji gazów cieplarnianych.
 • Miejsca ładowania pojazdów silnikowych napędzanych elektrycznie: 
  W przyszłości należy uwzględnić przestrzeń wymaganą dla ewentualnie wymaganego drugiego transformatora.
 • Zazielenienie frontów budynków:
  Może to być zapewnione w przyszłości w planie rozwoju miasta lub dzielnic.
 • Parking dla rowerów:
  Określono minimalną liczbę 1 miejsca parkingowego / 30 m² przestrzeni życiowej. Wprowadzono wymóg zadaszenia miejsc dla rowerów.

Zapraszamy na VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków”.

Kongres PORT PC to najważniejsze wydarzenie branży pomp ciepła w ciągu roku, gromadzące co roku około 300 osób z branży. Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami.

Głównym tematem VII Kongresu PORTPC będzie „dom bez rachunków” z pompami ciepła i fotowoltaiką. Oprócz tego ważnymi tematami będą zastosowanie i znaczenie pomp ciepła w przemyśle oraz efektywna elektryfikacja ogrzewania jako najskuteczniejszy kierunek dekarbonizacji w Unii Europejskiej. W trakcie kongresu przedstawione zostaną także aktualne informacje o programie „Czyste Powietrze” i perspektywy zmian programu.

Wydarzenie odbędzie się 28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach. Strona wydarzenia: www.portpc.pl/kongres