11 grudnia 2018 r. podczas konferencji zorganizowanej przez polski rząd na COP24 pt. “Działania, finanse i technologia dla czystego powietrza”, Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) i Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) wydały wspólną deklarację.

Deklarację przedstawił Prezes zarządu PORT PC – Pan Paweł Lachman podczas sesji dotyczącej czystych i innowacyjnych technologii w ramach wystąpienia, w którym poruszył temat znaczenia pomp ciepła w Programie „Czyste Powietrze” oraz budynków „bez rachunków”, czyli takich w których zastosowano pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką.

Deklaracja dotyczy wielofunkcyjnych rozwiązań w sektorze ogrzewania i chłodzenia, który musi stać się nowym priorytetem działań na rzecz klimatu, ponieważ stanowi dziś ponad 50% całkowitego zużycia energii w UE i pozostanie ważny w 2050 r.

Wszechstronne, wielofunkcyjne rozwiązania (takie jak pompy ciepła) są już dziś dostępne, a modernizacja ogrzewania i chłodzenia jest niezbędna, aby osiągnąć cele dekarbonizacji w Europie i na świecie. Rozwiązania te pomagają nie tylko łagodzić zmiany klimatu, ale ograniczają lokalne zanieczyszczenie powietrza i podnoszą jakość powietrza, znacząco wpływając na poprawę zdrowia europejskich obywateli. Są to również jedyne rozwiązania zapewniające inteligentną, efektywną i odnawialną energię cieplną w postaci ogrzewania i chłodzenia we wszystkich sektorach, optymalizując jednocześnie działanie innych technologii, sieci i przedsiębiorstw.
Dlatego EHPA i PORTPC wzywają lokalnych, regionalnych, krajowych, europejskich i światowych liderów do wprowadzenia właściwych ram politycznych i rynkowych w celu ułatwienia i wsparcia ich zastosowywania na czystej planecie z czystym powietrzem.

Pobierz deklarację:

Język polski

Język angielski