16 kwietnia 2024 r członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła głosowali nad nowym zarządem, który następnie wybrał Patricka Crombeza, dyrektora generalnego ds. ogrzewania i odnawialnych źródeł energii – Daikin Europe , na swojego prezesa. Przejmie obowiązki od Martina Forséna z NIBE. Nowy zarząd i prezes mają dwuletnią kadencję.

Fot. Członkowie Zarządu 2024-2026 – Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła, źródło: EHPA

Patrick Crombez powiedział: „Jestem zaszczycony możliwością zastąpienia Martina Forséna na stanowisku prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła. Prawie 25 lat temu instytuty badawcze, producenci, uniwersytety, laboratoria testowe i agencje energetyczne zjednoczyły się wokół wspólnego celu, jakim jest zwiększenie wykorzystania technologii niskoemisyjnych pomp ciepła. Ich znaczenie wzrosło dopiero od czasu ustanowienia EHPA: pompy ciepła, stanowiące centralny element odnawialnego, zrównoważonego i inteligentnego systemu energetycznego, są najpopularniejszym wyborem w zakresie ogrzewania i chłodzenia do użytku domowego i profesjonalnego.

„Jeśli industrializacja Europy jest priorytetem w tej i następnej Komisji Europejskiej, stabilność i spójność przepisów to podstawowe wymagania. Dekarbonizacja ogrzewania jest i może pozostać w Europie. Wszyscy członkowie EHPA są co do tego zgodni. Wspólnie ponawiamy nasz apel o niezwłoczne opracowanie planu działania UE dotyczącego pomp ciepła. Razem opowiadamy się za większą niezależnością energetyczną i czystym ciepłem” – dodał Crombez.

Thomas Nowak , ustępujący sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), powiedział: „Kiedy przechodzę ze stanowiska sekretarza generalnego EHPA do członka jego zarządu, jestem zachwycony, że tę kluczową rolę prezesa będzie pełnił Patrick. Wniesie do stowarzyszenia wiedzę techniczną i wiedzę w zakresie polityki europejskiej, a także przywództwo i wskazówki, będąc głosem kluczowego sektora o zerowej wartości netto”.

Ustępującemu prezydentowi Martinowi Forsénowi podziękowano za jego ciężką pracę i przemyślany wkład w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz przyznano mu tytuł honorowego prezydenta EHPA.

„Chcielibyśmy wyrazić najgłębsze podziękowania Martinowi za dekadę jego urzędowania na stanowisku prezydenta. Łączy podstawową wiedzę na temat technologii z szerokim nadzorem nad polityką energetyczną UE. Pod jego prezydenturą EHPA rozwinęła się, stając się wiarygodnym źródłem informacji na temat technologii pomp ciepła w Brukseli i poza nią” – powiedział Nowak .

Jest nam bardzo miło że do Zarządu EHPA ponownie zostali wybrani członkowie PORT PC Małgorzata Smuczyńska oraz Marek Miara.

15 członków nowego zarządu (z członkami zarządu pogrubioną czcionką) to: 

> Johannes Brugmann – Bosch Home Comfort
> Patrick Crombez – Daikin Europe NV – prezes
> Thomas Fleckl – Austriacki Instytut Technologii
> Hauke ​​Hagen – Stiebel Eltron GmbH
> Dina Koepke – Copeland Europe GmbH – skarbnik
> Valérie Laplagne – AFPAC (francuskie stowarzyszenie pomp ciepła )
> Laure Meljac – NIBE
> Marek Miara – Franhofer Institute for Solar Energy System ISE
> Thomas Nowak – Qvantum Industries
> Barbara Priesching – Vaillant Group
> Rowena Rodrigues – Glen Dimplex – wiceprezes
> Marta San Roman – AFEC (hiszpańskie stowarzyszenie HVAC sprzęt)
> Małgorzata Smuczyńska – Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
> Enrique Vilamitjana – Panasonic Heating Ventilation and Air-Conditioning Europe
> Andrea Voigt – Danfoss Climate Solutions – wiceprezes

„Jestem pewien, że ten doskonały zarząd – składający się z producentów, stowarzyszeń krajowych i instytutów badawczych z wielu krajów, a wszyscy oni są głęboko zakorzenieni w rynku europejskim – zapewni bezcenną mądrość, nadzór i równowagę. Umożliwi to EHPA dalsze pełnienie i poszerzanie swojej roli głosu wiodącego sektora o zerowej emisji netto, który ma kluczową rolę do odegrania w dekarbonizacji europejskiego sektora ciepłowniczego i chłodniczego” – podsumował Nowak. 

Zgromadzenie Ogólne było ostatnim zgromadzeniem Thomasa Nowaka na stanowisku sekretarza generalnego EHPA. Ustępuje ze stanowiska, a nowy sekretarz generalny zostanie wkrótce ogłoszony.

Źródło: EHPA