Nowe standardy w technice grzewczej budynków

Od 10 lat w sposób nieprzerwany rośnie rynek pomp ciepła w Polsce, co jest absolutnym ewenementem w Europie. Również w 2019 roku widoczne były duże wzrosty sprzedaży pomp ciepła na rynku. Wg wstępnych szacunków rynek pomp ciepła typu powietrze/woda i solanka/woda wzrósł o 60%. Wszystko wskazuje również, że w następnych latach możemy spodziewać się dużych wzrostów sprzedaży pomp ciepła w związku z zadeklarowaną przez Komisję Europejską polityką klimatyczną Unii Europejskiej zawartą w „Nowym Zielonym Ładzie” (New Green Deal). Ciepło i chłód stanowi około 50% energii finalnej zużywanej w Europie, to 2,5 razy więcej niż zużywana energia w transporcie i prawie 2 razy tyle co zużywana energia elektryczna. To zarazem największy potencjał OZE do wykorzystania w przyszłości.
W kontekście wyzwania czystego powietrza, pompy ciepła to technologia w pełni bezemisyjna, a co ważne pozwalająca na szybkie obniżenie emisji gazów cieplarnianych już w niedalekiej przyszłości.
Już teraz na podstawie dostępnych informacji wiemy, że wszystkie programy wsparcia urządzeń grzewczych będą musiały uwzględniać cele klimatyczne czyli wpisywać się w plan neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Prawdopodobnie tak się stanie również w programie „Czyste Powietrze”, obecnie największym programie termomodernizacyjnym budynków jednorodzinnych w Europie. Branża pomp ciepła to pierwsza branża OZE w Polsce, która wydała kompletne wytyczne we wszystkich najważniejszych obszarach tematycznych.
To co obecnie jest naszym największym wyzwaniem to szkolenie tysięcy instalatorów i przebranżawianie ich w kierunku montażu pomp ciepła. W mojej ocenie to brak dobrze wyszkolonych instalatorów, znających dobrze technologię pomp ciepła jest obecnie główną barierą rozwoju rynku tych urządzeń w Polsce.
Główne pytanie, na które będziemy starali się znaleźć odpowiedź w trakcie najbliższego Kongresu PORT PC to: jakie są realne perspektywy inteligentnej i efektywnej elektryfikacji ogrzewania w Polsce w najbliższych 10 latach? Warto też będzie porozmawiać o tym, czy są realne alternatywy w stosunku do kierunku elektryfikacji ogrzewania. Kolejnym istotnym wyzwaniem będzie kwestia budynków plus-energetycznych w kontekście nowych warunków technicznych w budynkach od 2021 roku.
Jestem osobiście przekonany, że VIII Kongres PORT PC będzie największym wydarzeniem w historii branży pomp ciepła.
Życzę Państwu i Sobie udanego VIII Kongresu PORT PC.

Paweł Lachman
Prezes Zarządu
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła


Prognozy wzrostu rynku pomp ciepła w europie 2020–2030

Sprzedaż pomp ciepła rośnie od 2013 r. o około 12% rocznie. Około 1,5 mln jednostek sprzedanych w 2019 r. sprawiło że aktualnie w Europie mamy około 13 milionów działających instalacji z pompami ciepła. Ponad 1 milion z nich to pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, które w większości przypadków z powodzeniem współpracują z istniejącym kotłem olejowym lub gazowym.
Pompy ciepła łącznie wykorzystały 130 TWh energii odnawialnej do ogrzewania i zmniejszyły zapotrzebowanie energii końcowej o 180 TWh. Emisja CO2 związana z sektorem grzewczym spadła dzięki temu o 36 Mt rocznie. Technologia pomp ciepła jest stosowana obecnie niemal wszędzie – począwszy od sprzętu AGD poprzez procesy przemysłowe po domowe i komercyjne systemy ogrzewania i chłodzenia, jak również duże sieci ciepłownicze. W aplikacjach z etykietą energetyczną systemy oparte na pompach ciepła osiągają najwyższe wyniki pod względem wydajności energetycznej (A+++). W niektórych zastosowaniach, takich jak suszarki i ogrzewanie, najwyższą kategorię można osiągnąć tylko w systemach opartych na pompach ciepła. Pompy ciepła zyskały uznanie nie tylko w polityce, ale także wśród naukowców i badaczy, z których wielu wskazuje na ogromne znaczenie tej technologii w dekarbonizacji sektora ogrzewania i chłodzenia. Europejskie prawodawstwo energetyczne uznaje technologię pomp ciepła jako jedną z ważniejszych w zakresie prawa związanego z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną i przepisów dotyczących wydajności i klasyfikacji energetycznej budynków. Ich wkład stanie się jeszcze bardziej widoczny po wprowadzeniu różnych mechanizmów planowania i raportowania. Ale czy to wystarczy? Europa ma od 115 do 120 milionów budynków różnej klasy. Biorąc pod uwagę że aktualnie pompy ciepła stanowią tylko 5% zasobów budowlanych, paliwa kopalne nadal zapewniają większość ciepła w budynkach istniejących. Aby to zmienić, należy odwrócić proporcje – zamiast 75% urządzeń wykorzystujących gaz i olej, powinno być 75% pomp ciepła. Oznacza to że jeszcze 86 – 90 milionów pomp ciepła należy zainstalować. W związku z tym obecna roczna sprzedaż na poziomie nieco ponad 1 miliona pomp ciepła musi się potroić, najlepiej z dnia na dzień.
Dzisiejsze perspektywy dla pomp ciepła są już bardzo pozytywne. Obecne zapotrzebowanie wzrośnie jeszcze bardziej, gdy technologia będzie w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał elastyczności i związany z tym wkład w niezawodną sieć energetyczną opartą na odnawialnych źródłach energii w wyniku nowych modeli biznesowych. Przemysł pomp ciepła musi przygotować się na ten wzrost, aby móc dostarczyć znacznie większe ilości produktów wysokiej jakości do użytkownika końcowego we wszystkich obszarach.

Thomas Nowak
Sekretarz Generalny
European Heat Pump Association (EHPA)


Znaczenie pomp ciepła w elektryfikacji i połączeniu sektorów

Z perspektywy sektora elektroenergetyczne go integracja sektorowa powinna obejmować-przede wszystkim integracje z sektorem budynków, transportu i przemysłu. Kluczowe jest systemowe podejście i dalsza integracja wymienionych sektorów w celu zmaksymalizowania potencjału ich elektryfikacji i jej wpływu na osiągnięcie neutralności klimatycznej UE. Eurelectric promuje rozwiązanie systemowe, w którym każdy nośnik energii i każda technologia są stosowane tam, gdzie są one najbardziej wydajne i opłacalne. Eurelectric widzi przede wszystkim duży potencjał w elektryfikacji i dekarbonizacji zasobów budowlanych. Największy wpływ na redukcję emisji w tym sektorze obserwuje się poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz wprowadzenie technologii pomp ciepła. Przed dekarbonizacją zasobów budowlanych stoją szczególne wyzwania, charakterystyczne dla tego sektora. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez osoby fizyczne, a nie przez dużych inwestorów. Analiza Eurelectric dotycząca elektryfikacji dowodzi, iż przy wdrożeniu odpowiedniej polityki i narzędzi regulacyjnych, wskaźnik elektryfikacji budynków można podwoić. Rozwój technologii pomp ciepła i ich utylizacja może być kluczowym tego elementem. Integracja sektorów zasobów budowlanych i transportu z sektorem elektroenergetycznym ma wymierne korzyści dla każdego z nich. Zelektryfikowane sektory transportu i ciepła zapewniają elastyczność dekarbonizacji sektora energetycznego, a także wykazują duże korzyści środowiskowe, zwłaszcza o zasięgu lokalnym.
Przy takiej synergii sektorów elastyczność systemu elektroenergetycznego może być zwiększona m. in. poprzez technologie inteligentnego ładowanie, usługi V2G, czy usługi ograniczania popytu – ograniczając zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną i inwestycje w infrastrukturę. Integracja sektorowa i elektryfikacja to zatem wydajność całego systemu zapotrzebowania na energię elektryczną przyszłości.

Natalia Plaskiewicz
Doradca ds. efektywności energetycznej, wytwarzania i innowacji Eurelectric


Transformacja do czystości – wskazówki do elektryfikacji ciepła w Polsce

Polska jest teraz na dobrej drodze do odejścia od nieefektywnego i brudnego ogrzewania węglem. Nie należy jednak lekceważyć tego transformacyjnego wyzwania jakim jest dekarbonizacja ogrzewania, ponieważ wymagać będzie ono strategicznego, długotrwałego wsparcia w zakresie polityki i zarządzania. Dekarbonizacja ciepła wymaga dobrze skoordynowanego podejścia, które obejmie kilka obszarów – budynki, instalacje grzewcze (zarówno indywidualne jak i na poziomie miejskich systemów ciepłowniczych), sektor elektroenergetyczny i istniejącą infrastrukturę dostaw paliw grzewczych.
Ani efektywność energetyczna, ani niskoemisyjne technologie grzewcze nie są w stanie samodzielnie osiągnąć dekarbonizacji – połączenie efektywności energetycznej i niskoemisyjnych technologii jest najbardziej ekonomicznym i praktycznym podejściem do dekarbonizacji ciepła. Chociaż w przyszłości nie ma pewności co do optymalnego miksu technologii wykorzystywanych do ogrzewania, jasne jest, że efektywność energetyczna i elektryfikacja będą musiały odgrywać znaczącą rolę, niezależnie od tego, czy poprzez indywidualne pompy ciepła, czy odnawialną energię elektryczną wykorzystywaną do zasilaniasieci ciepłowniczych wyposażonych w duże pompy ciepła, które dostarczą ciepło do miejskich sieci ciepłowniczych.
W trakcie panelu dyskusyjnego VIII Kongresu PORTPC, dr Jan Rosenow przedstawi pakiet pragmatycznych zasad dekarbonizacji ogrzewania poprzez inteligentną integrację sektora i określi szereg polityk, które mogą pomóc w ich realizacji.

Jan Rosenow
Regulatory Assistance Project (RAP)


Zielona transformacja energetyczna

Światowe trendy klimatyczno-energetyczne jak również większa świadomość społeczna przyczyniły się do tego, iż coraz więcej przedsiębiorstw i prosumentów zmierza ku zielonej transformacji energetycznej dążąc do całkowitego przejścia na zasilanie zieloną energią. Konkurencją dla dotychczas stosowanych modeli centralnego zasilania energią elektryczną stają się decentralizacja i digitalizacja rynku energii pozwalające osiągnąć korzyści zarówno wytwórcom jak i przedsiębiorcom. Polska, która obecnie stoi u progu transformacji energetycznej powinna czerpać z doświadczeń innych europejskich rynków, które z powodzeniem rozwinęły nowoczesne niskoemisyjne rynki energii. Decentralizacja rynku jest kluczowa dla rozwoju energii z OZE, która jest zdecydowanie najtańszą formą wytwarzania energii.
Bezpośrednia dostawa energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych bez zbędnych opłat wspierających energetykę konwencjonalną jest również kluczem dla rozwoju zeroemisyjnego wytwarzania ciepła np. za pomocą pomp ciepła.
Obecnie można zidentyfikować kilka zasadniczych barier dla decentralizacji rynku, począwszy od niestabilnego i nieprzewidywalnego ustawodawstwa, które z kolei miało niebagatelny wpływ na zahamowanie rozwoju nowych inwestycji w odnawialne źródła energii, w szczególności w sektorze energetyki wiatrowej, przez niekonsekwentne podejście do polityki klimatyczno-energetycznej oraz brak długoterminowej polityki w zakresie cen energii, a kończąc na istotnych ograniczeniach regulacyjnych w zakresie bezpośredniej dostawy energii.
Jak pokazuje doświadczenie innych krajów, w szczególności skandynawskich, niezwykle istotne dla rozwoju nowego rynku energii jest stabilne i przewidywalne ustawodawstwo, które daje inwestorom gwarancję i poczucie bezpieczeństwa dla ich inwestycji. Równie istotna jest konsekwentna polityka energetyczno-klimatyczna państwa, która pozwala przypuszczać przedsiębiorcom, iż dane państwo będzie realizowało przyjęty plan dążąc do wyznaczonych celów, a ewentualne zmiany jeśli w ogóle zostaną wprowadzone to w nieznacznym zakresie.
Jednocześnie podkreśla się ważną rolę systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, które wpisują się w unijne zasady rynku wewnętrznego.
W kontekście powyższego oraz mając na celu rozwój rozproszonych rynków w Polsce zasadnicze w chwili obecnej wydaje się, aby zapewnić transparentne regulacje i ścieżkę rozwoju technologii OZE do 2030 roku. Ponadto rekomendowane jest uproszczenie przepisów w zakresie konieczności tworzenia systemów dystrybucyjnych, zasadnicza zmiana regulacji umożliwiających budowę linii bezpośredniej pomiędzy wytwórcą i odbiorcami energii bez konieczności wykazywania braku możliwości przyłączenia do istniejącej infrastruktury. Wskazane jest również wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przepisów regulujących instytucję systemów dystrybucyjnych, które bez nadmiernych obowiązków formalnych w określonych przypadkach zwalniałyby przedsiębiorców z szeregu wymagań stawianym im jako operatorom sieciowym, co znacznie zwiększyłoby atrakcyjność rozwiązań rozproszonych oraz stanowiłoby asumpt do inwestowania we własne źródła wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach energii przez przedsiębiorstwa i prosumentów.

Christian Schnell
Starszy ekspert Instytutu Jagiellońskiego


Trendy w rozwoju pomp ciepła

Pompy ciepła to dojrzała i rozwinięta technologia z wielkimi perspektywami na przyszłość. Choć dynamika rozwoju rynku w poszczególnych krajach jest zróżnicowana, globalnie patrząc, pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością.
Stabilny a nawet dynamiczny wzrost pomp ciepła na rynku nie oznacza braku konieczności dalszych prac nad rozwojem tej technologii. Jednym z bieżących tematów jest kwestia czynników roboczych.
Prace nad bardziej ekologicznymi rozwiązaniami wywołane zostały ustawodawstwem Unijnym, ograniczającym lub wręcz zabraniającym używania czynników o określonych współczynnikach GWP (Global Warming Potential). Choć producenci badają różne opcje, wydaje się, że jednym z rozwiązań w przyszłości będzie propan. Jest to czynnik o bardzo dobrej charakterystyce zarówno ekologicznej, ekonomicznej jak i termodynamicznej. Jego główną wadą jest łatwopalność i wybuchowość. Pod względem technicznym nie jest to problem, z którym nie można by było sobie poradzić, potwierdza to wiele pomp ciepła z propanem jako czynnikiem roboczym działających w sposób bezpieczny od wielu lat. Coraz więcej producentów decyduje się na stosowanie propanu, przy jednoczesnych wzmożonych pracachbadawczych mających na celu zmniejszenie ilości potrzebnego czynnika (nie dotyczy to jedynie propanu), oraz rozwijaniu możliwie niezawodnych koncepcji dalszego zwiększenia bezpieczeństwa działania propanowych pomp ciepła.
Kolejne trendy rozwojowe pomp ciepła związane są z pojęciem „digitalizacji”. Pod tym określeniem kryje się cała paleta możliwości badawczych i rozwojowych. Z jednej strony, dzięki digitalizacji możliwa będzie interakcja pomp ciepła z systemem energetycznym. Może to dotyczyć systemu lokalnego, w tym przypadku można na przykład optymalizować współpracę pompy ciepła z fotowoltaiką, lub całego systemu energetycznego – pompy ciepła mogą stanowić niezbędny element dla jego stabilizacji. Z drugiej strony digitalizacja i związane z nią narzędzia pomagać mogą w procesie planowania i instalacji pomp ciepła lub wspierać poprawne działanie tych urządzeń podczas okresu eksploatacji.
Polski rynek pomp ciepła charakteryzuje się stałym wzrostem od wielu lat, a jego dalszy dynamiczny rozwój jest bardzo prawdopodobny. Mają na to wpływ zarówno trendy globalne jak i charakterystyka lokalna. Korzystne programy wsparcia i dofinansowania dla odbiorców indywidualnych, szeroka promocja budynków z pompami ciepła i fotowoltaiką, konsekwentna walka ze smogiem, to przykłady z pewnością pomagające rynkowi. Osobiście cieszę się również z wielkiej szansy jaką mają zarówno przedsiębiorstwa jak i jednostki naukowe dla prac badawczo-rozwojowych w ramach programu „Szybka Ścieżka – Urządzenia Grzewcze”.
W euforii nad wzrostem rynku, nie należy jednak zapomnieć o ciągłych staraniach o utrzymanie jakości, przede wszystkim, samych instalacji. Źle działające pompy ciepła to nie tylko niezadowoleni klienci, ale i znaczne zmniejszenie korzyści ekologicznych płynących ze stosowania tej technologii.

Marek Miara
Fraunhofer Ise


Aktualizacja wytycznych PORT PC cz. 1 – dolne źródła dla pomp ciepła

Impulsem do aktualizacji wytycznych PORT PC cz.1 dot. dolnych źródeł ciepła do gruntowych pomp ciepła stało się długo oczekiwane wydanie zaktualizowanych niemieckich wytycznych VDI 4640.
Dodatkowym motorem było zebranie doświadczeń z pracą z dotychczasowym wydaniem, funkcjonującym już 8 rok na rynku, oraz wymiana wiedzy wśród członków sekcji firm wiercących zawiązanej przy PORT PC. Katalog zmian podjętych przez grono ekspertów obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie uproszczonego tabelarycznego podejścia do projektowania instalacji do 30 kW, rozbudowanie wytycznych o dobór pomp ciepła z bezpośrednim odparowaniem, poruszenie tematyki zastosowań specjalnych m.in. pali energetycznych czy geotermii tunelowej, uszczegółowienie zagadnienia testu reakcji termicznej, wprowadzenie weryfikacji pionowych GWC poprzez badania geofizyczne oraz uzupełnienie o opis dostępnych baz danych geologicznych i procedury pozyskiwania informacji geologicznej.
Dużą rolę przy aktualizacji wytycznych pełniło grono praktyków w postaci sekcji wiertników przy PORT PC wzbogacone o ekspertów z geologii z Państwowego Instytutu Geologicznego czy specjalistów od wiertnictwa i geoenergetyki z Akademii Górniczo-Hutniczej. Udało się również zawrzeć sporą dawkę wiedzy z europejskiego projektu GeoPlasma-CE, którego głównym celem było wsparcie rozwoju geotermii płytkiej w Europie Środkowej. Mam nadzieję, że wzbogacone i uzupełnione nowe wytyczne PORT PC cz. 1 przyczynią się do zdynamizowania rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła w Polsce przy zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych projektów oraz instalacji.

Jakub Koczorowski
Członek zarządu PORT PC
Szef komisji gruntowych dolnych źródeł ciepła


Wymiana wiedzy i doświadczeń kluczem rozwoju firmy

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wskazuje drogę do świadomej decyzji o wyborze efektywnego rozwiązania systemowego opartego na odnawialnych źródłach energii z ich elektryfikacją na cele ogrzewania i chłodzenia obiektów przy użyciu wiodącego urządzenia jakim jest pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna z systemem ich zarządzania. Łączy ze sobą wiele branż pokazując, że wszystko ze sobą współpracuje.
A tylko wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami daje szerokie możliwości pokazywania dobrych praktyk. PORT PC dzieli się również tym wszystkich z całą branżą i pokazuje to wszystko publicznie na krajowych konferencjach – teraz mamy przyjemność uczestniczyć w KONGRESIE PORT PCw Kielcach pod tytułem „Nowe standardy w technice grzewczej budynków”.
Architekt, Projektant, Firma Inżynierska, Inwestor, każdy z tej grupy otrzymuje duże wsparcie. Wsparcie dla wymienionej grupy jest bardzo ważne, ponieważ w wykonaniu instalacji uczestniczy właśnie architekt, instalator, projektant oraz inwestor, czyli użytkownik. W tych grupach roboczych każdy jest ważny.
Zaczynając od nas czyli producenta, który dostarcza urządzenie jak i rzetelne informacje oraz dane techniczne o swoim produkcie, poprzez architekta, który musi wyznaczyć trend danej inwestycji, a projektant zaprojektować system o najwyższej sprawności przy jak najniższych kosztach inwestycyjnych aż do wykonawcy, na którym spoczywa obowiązek prawidłowego wykonania i uruchomienia urządzenia. Na samym końcu jest oczywiście użytkownik, którego zadowolenie jest celem wszystkich poprzednich ogniw.
Polski rynek stale się rozwija, a w wyniku m.in. działań PORT PC zmienia się również nastawienie Inwestorów, którzy coraz częściej cenią sobie dobre rozwiązania i chętnie chcą zainwestować nieco więcej, by długo cieszyć się bezproblemowym działaniem wybranego rozwiązania systemowego (instalacji).
Nasza firma STIEBEL ELTRON POLSKA wspiera działania rozwoju odnawialnych źródeł energii i jest aktywnym uczestnikiem wydarzeń, jakim jest m.in. Kongres PORT PC w którym mamy przyjemność uczestniczyć. Jako Sponsor Master serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa nie tylko w Kongresie ale i poza nim oferując innowacyjne rozwiązania systemowe na cele grzania i chłodzenia obiektów wykorzystujące wysokosprawne rozwiązania jakimi są pompy ciepła. Wierzymy w tą technologię i w związku z tym otworzyliśmy Energy Campus na rzecz zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa. Energy Campus to przede wszystkim przestrzeń spotkań i komunikacji. Tutaj zachowana jest otwarta wymiana wiedzy i ciągły transfer know-how. Prezentujemy tu w pełni funkcjonalną technologię. DNA firmy zasadniczo składa się z jej podstawowych kompetencji. Dzięki Energy Campus wprowadziliśmy ją idealnie w życie. W tym budynku nasza wiedza jest optymalnie wykorzystywana: przyszłościowe rozwiązania produktowe i systemowe są inteligentnie połączone w sieć. Przekazujemy nasz know-how naszym partnerom handlowym i odwiedzającym poprzez stały transfer technologii. W ten sposób rozwiązujemy obietnicę naszej marki „pełnej energii” i prezentujemy się jako lider technologii.
Serdecznie zapraszamy!

Adam Koniszewski
Dyrektor ds. Inwestycji Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.


Efektywne działanie pompy ciepła

Wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie dopasowane, użytkowanie systemu grzewczego będzie zarówno efektywne, jak i ekonomiczne. Prawidłowe dopasowanie mocy pompy ciepła do zapotrzebowania obiektu na ciepło jest niezwykle istotne dla jej przyszłego działania.
Niedowymiarowanie urządzenia może przyczynić się do zbyt wysokich kosztów eksploatacyjnych i/ lub niedogrzania budynku, a w przypadku pomp gruntowych nawet do wymrożenia dolnego źródłaciepła.
Współczynnik sprawności COP dla pomp ciepła jest jednym z najważniejszych parametrów, które powinny być brane pod uwagę przez przyszłych użytkowników. Wyraża on stosunek pomiędzy mocą grzewczą pompy ciepła, a niezbędną do napędu sprężarki, mocą elektryczną. Im jest on wyższy, tym uzyskanie tej samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu w postaci energii elektrycznej, za którą płacimy, a więc pompa działa efektywniej. Współczynnik wyznaczany jest laboratoryjnie w ściśle określonych warunkach. Jest wartością zmienną zależną od warunków eksploatacyjnych, m.in. od zmian temperatury wody w instalacji, dlatego też należy porównywać wartości COP pomp ciepła określone dla tych samych warunków pracy. Ogromne znaczenie dla wartości COP ma różnica temperatury pomiędzy źródłem dolnym i górnym. Gdy ona maleje, rośnie COP.
Największy wpływ na efektywność energetyczną systemu grzewczego ma instalacja odbierająca ciepło z pompy ciepła, a dokładnie projektowa temperatura zasilania instalacji wewnętrznej. Oznacza to, że efektywność jest najwyższa, gdy system ogrzewania budynku jest niskotemperaturowy. Najlepiej sprawdzi się ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe lub ścienne. Istotne jest, aby przygotowanie c.w.u. także zostało dostosowane do działania pompy ciepła. Niezbędna do tego jest odpowiednio duża powierzchnia wężownicy zasobnika c.w.u., pojemność samego podgrzewacza oraz nastawy temperatury. Ogromne znaczenie ma również konstrukcja i odpowiedni dobór dolnego źródła pompy ciepła – zarówno powietrznej, jak i gruntowej, oraz komponenty zastosowane w układzie termodynamicznym urządzenia.
Pompy ciepła marek De Dietrich oraz Sofath to urządzenia najwyższej klasy. które są wyposażone w funkcję chłodzenia, zapewniając użytkownikom pełen komfort wewnątrz budynku z wykorzystaniem klimakonwektorów, bądź odpowiednio zabezpieczonej podłogowej instalacji grzewczej.

Tomasz Tchórzewski
Manager ds. Technicznych Działu OZE
BDR Thermea Poland Sp. z o.o.


Rozwój transformacji energetycznej w Polsce

Dyskusje na temat konieczności transformacji energetycznej stają się intensywniejsze każde kolejnej „zimy”, która jest nierozłącznym elementem kampanii antysmogowej. Trend związany z transformacją zdaje się być już rozpoznawalny przez społeczeństwo oraz sprzyjają mu wprowadzone zmiany legislacyjne. Mam na myśli m.in. uszczelnienie rynku kotłów na paliwo stałe lub zakazy stosowania nieprawidłowych paliw, VAT 8% na wszystkie instalacje OZE, program „Mój Prąd”, ulgę termomodernizacyjną czy też program „Czyste Powietrze”. Budujący jest fakt, że formy wsparcia istnieją. Jednak w dalszym ciągu oczekujemy, że będą one zgodne z celami klimatycznymi, przez co pozyskane zostaną fundusze z perspektywy 2021 i pomogą one osiągnąć neutralność klimatyczną również w Polsce. Sytuacja jest dynamiczna, zupełnie inna niż rok czy dwa temu, prawdopodobnie też ulegnie kolejnym transformacjom w najbliższych latach. Dlatego warto się spotkać w Kielcach podczas VIII Kongresu PORT PC i rozmawiać na temat zachodzących zmian oraz potrzeb i wymagań jakie w dalszym ciągu pozostają do zaspokojenia.
Firma, którą reprezentuję, kreuje trendy i wprowadza na rynek nowoczesne urządzenia znajdujące zastosowanie zarówno w nowych, jak i w modernizowanych budynkach. Ich zastosowanie jest bezemisyjne i przyczynia się do komfortowego funkcjonowania. Przykładem odpowiedzialności marki za zdrowie i przyszłość kolejnych pokoleń jest prowadzony od 2010 roku futurystyczny projekt miasta Fujisawa niedaleko Tokio. W około 1000 domów zamieszkałych przez ponad 3000 mieszkańców gromadzone są informacje dotyczące środowiska, energii, ochrony i bezpieczeństwa. Uzyskane dane wykorzystuje się do wspierania zrównoważonego rozwoju i ekologicznego, „inteligentnego” miasta.
Wszystkie domy jednorodzinne są wyposażone w systemy fotowoltaiczne do generowania energii i akumulatory do przechowywania i zasilania urządzeń domowych. Własna produkcja oraz nastawienie na własną konsumpcję wyprodukowanej energii pozwala również na zapewnienie zasilania w energię elektryczną przez co najmniej trzy dni na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń. Korzystając z tych doświadczeń aktywnie wspieramy kampanię „Dom Bez Rachunków”, która promuje ideę „inteligentnego” domu oraz elektryfikacji ogrzewnictwa.
Dostarczanie energii z odnawialnych źródeł to już rzeczywistość. Rozmawiajmy o rozwoju transformacji energetycznej w Polsce, najbardziej efektywnych rozwiązaniach architektonicznych i grzewczych. Propagujmy rozwiązania mające na celu osiągnięcie zeroemisyjności.

Robert Kałużny
Team Leader of a2w Team
Panasonic