Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła dotyczące zapobiegania szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda uzyskały pozytywną opinię Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Luka informacyjna występująca w polskich normach w zakresie wymagań dotyczących jakości wody w systemach grzewczych powoduje, że problem jest często bagatelizowany, co jest przyczyną wielu awarii i wzrostu kosztów eksploatacji. Wg Komitetu Technicznego nr 316 PKN wytyczne opublikowane przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) skutecznie wypełniają tę lukę.