Zapraszamy na webinar Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA pt. “Umiejętności i kompetencje w zakresie pomp ciepła: Przygotowanie do masowego wdrożenia”, który odbędzie się 25.01.2023 r. w godzinach 10:00-12:00.
Jednym z prelegentów będzie Małgorzata Smuczyńska – wiceprezes PORT PC, która opowie o możliwościach w Polsce.

Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie: https://app.ehpa.org/#/event-details:82

Informacje o wydarzeniu:

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła określiło rozwój umiejętności i zapotrzebowanie na nie jako kluczowe na rynku UE, jeśli ma zostać osiągnięty cel ponad 2 milionów instalacji pomp ciepła rocznie do 2024 roku. Przewiduje się, że do 2023 r. rynek pomp ciepła w całej Europie podwoi się. Większość tych instalacji zostanie zaprojektowana i zainstalowana w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych. Podczas gdy w sektorze budowlanym podjęto znaczne wysiłki w celu podniesienia kwalifikacji, w ograniczonym stopniu skupiono się na rynku pomp ciepła i jego łańcuchu wartości. Biorąc pod uwagę, że pompy ciepła staną się w przyszłości kluczowym elementem budynków niskoenergetycznych i o niemal zerowym zużyciu energii, konieczne jest zapewnienie, aby umiejętności i wiedza po stronie podaży (producenci, projektanci, instalatorzy, komisarze, MŚP) odpowiadały potrzebom po stronie popytu (właściciele budynków, zarządcy obiektów, deweloperzy). HP4All odpowiada na tę potrzebę poprzez analizę barier w poszczególnych segmentach łańcucha wartości pomp ciepła, aby dokładnie określić środki, działania i rozwiązania mające na celu podniesienie kwalifikacji w łańcuchu wartości przy jednoczesnym zwiększeniu popytu ze strony użytkowników końcowych. Dzięki pilotażowi tych podejść w państwach o wschodzących rynkach pomp ciepła, przy wsparciu ze strony ekspertów technicznych i rynkowych pomp ciepła, zdobyte doświadczenia mogą zostać wykorzystane i rozpowszechnione w całej Europie.

W ramach projektu HP4All planuje się ulepszenie i wykorzystanie istniejących szkoleń i zasobów umiejętności dostępnych w Unii Europejskiej, stosując potrójne i samonapędzające się podejście:
– Zbieranie i analizowanie danych pochodzących bezpośrednio od użytkowników końcowych i dostawców szkoleń, w połączeniu z regionalnymi, krajowymi i ogólnounijnymi ramami najlepszej polityki szkoleniowej;

– Znalezienie możliwości, barier i luk (np. ilościowych, jakościowych) w obecnej ofercie szkoleniowej i/lub polityce;

– Zaangażowanie zainteresowanych stron (np. stowarzyszeń instalatorów, instalatorów, dostawców szkoleń) w celu podniesienia poziomu ich usług i wykorzystania dostępnych zasobów.

Ostatecznym celem jest opracowanie podejścia opartego na wzajemnym uznawaniu, połączonego z odpowiednimi ramami kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do zapewnienia najwyższej jakości instalacji odpowiednich technologii wysokowydajnych, aby w maksymalnym stopniu przyczynić się do transformacji energetycznej.

Agenda
10:00-10:05 Powitanie i wprowadzenie przez Sarah Azau, szefową działu komunikacji, EHPA
10:05-10:20 Przemówienie Julie Beaufils, sekretarz generalny, EuropeOn
10:20-10:40 Wystąpienie Stephena Murphy’ego, wykładowcy i badacza, Politechnika Shannon
10:40-11:00 Prezentacja Małgorzaty Smuczyńskiej, Wiceprezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
11:00-11:20 Prezentacja Rolfa Ivera Myttinga Hagemoena, Sekretarza Generalnego, Norweskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła
11:20-11:40 Prezentacja Frantiska Doktora, Starszego Doradcy, Centrum Kompetencji ViaEuropa
11:40-12:00 Dyskusja panelowa moderowana przez Sarah Azau (EHPA) i zakończenie wydarzenia

Źródło: EHPA