Ceny energii elektrycznej to niewątpliwie najważniejszy czynnik kształtujący zainteresowanie inwestorów montażem pompy ciepła. Mają one istotny wpływ na koszty eksploatacji tych urządzeń, choć oczywiście nie wyłączny. Mogliśmy się o tym przekonać w ostatnich kilkunastu miesiącach, gdy mocno rozpędzony polski rynek pomp ciepła wyraźnie wyhamował. Czy zatem spodziewane zmiany na rynku energii, w tym wprowadzenie taryf dynamicznych oraz odmrożenie cen paliw, przyniosą poprawę sytuacji? Co może zrobić branża, by rynek pomp ciepła powrócił na ścieżkę intensywnego rozwoju? Na jakie wsparcie może liczyć i jakie wyzwania ją czekają? – Na te i wiele innych pytań postaramy się wyczerpująco odpowiedzieć na XII Kongresie PORT PC „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Warszawie. Serdecznie na nie zapraszamy!

Formuła paneli dyskusyjnych

XII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych” to przede wszystkim doskonała okazja, by jak co roku zapoznać się z najnowszymi trendami i uwarunkowaniami rozwoju polskiego rynku pomp ciepła. Tym razem przyjrzymy się im zwłaszcza w kontekście realizacji ambitnych celów, które wyznacza niedawno znowelizowana dyrektywa budynkowa (EPDB), oraz globalnych trendów i spodziewanych zmian na rynku energii.

Podczas wydarzenia będzie czas nie tylko na ważne podsumowania i wiele ciekawych prezentacji, ale też na kilka paneli dyskusyjnych z udziałem specjalistów z Polski i zagranicy oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Wszystkich uczestników wydarzenia zachęcamy do udziału w dyskusji.

Będziemy rozmawiać m.in. o wyzwaniach polskiego rynku pomp ciepła oraz dalszych i bliższych perspektywach jego rozwoju. Odniesiemy się do dobrych i złych praktyk wykonawczych i biznesowych, kwestii audytów energetycznych oraz istotnej roli instalatorów. Przeanalizujemy możliwości wdrażania regulacji unijnych, np. w zakresie odejścia do 2040 r. od wykorzystania paliw kopalnych w ogrzewaniu polskich budynków.

Co jeszcze znajdzie się w tematyce wydarzenia?

  • Sporo uwagi na Kongresie poświęcimy kwestii cen energii elektrycznej, niezwykle ważnej dla przyspieszenia rozwoju polskiego rynku pomp ciepła. Już wkrótce czekają nas tu pewne zmiany w związku z wprowadzeniem taryf dynamicznych oraz odmrożeniem cen energii i gazu. Wokół tych tematów powstało jednak mnóstwo szumu medialnego, co mocno zdezorientowało użytkowników pomp ciepła i potencjalnych inwestorów. Dlatego przedstawimy rzetelną analizę wykorzystania taryf dynamicznych w domach z pompami ciepła. Przekonuje ona, że w wielu przypadkach są one rozwiązaniem wręcz bardzo korzystnym.
  • Omówimy sytuację na rynku pomp ciepła w Polsce i Europie, możliwości rozwoju technologii, a także różnorakie wyzwania, z jakimi musimy się zmierzyć. Przy okazji porozmawiamy o znaczeniu tej technologii w transformacji energetycznej budynków w Polsce.
  • Jedną z sesji poświęcimy w całości gruntowym pompom ciepła. Wśród tematów będą mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej, otworowe wymienniki ciepła i Test Reakcji Termicznej, a także przykłady dużych inwestycji z gruntowymi pompami ciepła.
  • Pokażemy także ciekawe projekty badawcze służące wdrażaniu i rozwojowi technologii pomp ciepła w ogrzewnictwie i ciepłownictwie oraz przykłady wykorzystania pakietu rozwiązań technologicznych przy renowacji budynków. Między innymi przyjrzymy się Ciepłowni Przyszłości oraz korzyściom z zastosowania magazynów ciepła.

Wielu znamienitych gości i ekspertów

Tegoroczny Kongres PORT PC uświetni swoją obecnością wielu znanych ekspertów. Wśród honorowych gości i prelegentów spodziewamy się między innymi:

  • Patricka Crombeza, Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA),
  • przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Banku Światowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojciecha Racięckiego, Dyrektora w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
  • Moniki Morawieckiej, Senior Advisor – Regulatory Assistance Project (RAP),
  • dr inż. Marka Miary, Business Developer Heat Pumps w Fraunhofer ISE, członka zarządu EHPA oraz członka PORT PC.

Do grona prelegentów dołączą również inni specjaliści, wśród nich członkowie zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła: Paweł Lachman − prezes zarządu PORT PC, Małgorzata Smuczyńska − wiceprezeska zarządu i jednocześnie członkini zarządu EHPA, Jakub Koczorowski – wiceprezes PORT PC i jednocześnie szef komisji dolnych źródeł ciepła, Adolf Mirowski i Jarosław Ozimek.

Integracja środowisk wobec wyzwań

Co roku Kongres PORT PC jest najważniejszym wydarzeniem krajowej branży pomp ciepła, które służy jej integracji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń. Kompleksowy program kongresu przyciąga jednak nie tylko bezpośrednich przedstawicieli tej branży, ale również projektantów instalacji, architektów, audytorów i certyfikatorów, a także reprezentantów samorządów i instytucji publicznych, ośrodków badawczych, szkół i uczelni technicznych oraz wiele innych osób zainteresowanych tematyką efektywnych budynków przyszłości.

Obecnie – wobec konieczności przyspieszenia transformacji w budownictwie oraz wyzwań krajowego rynku pomp ciepła − wzmacnianie współpracy między różnymi środowiskami mającymi wpływ na polskie budownictwo jest szczególnie potrzebne.

Jak podkreśla Paweł Lachman, prezes zarządu PORT PCXII Kongres PORT PC to nie tylko platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, ale przede wszystkim kluczowe miejsce do dyskusji o przyszłości i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą dynamicznie zmieniający się rynek energii oraz cały rynek urządzeń grzewczych. W obliczu wprowadzania taryf dynamicznych, zmian w cenach energii i gazu, a także niezwykle istotnej aktualizacji dyrektywy EPBD, nasze spotkanie nabiera jeszcze większego znaczenia. Zapraszam wszystkich specjalistów, inwestorów i osoby zainteresowane rozwojem technologii pomp ciepła do aktywnego udziału w Kongresie, gdzie wspólnie będziemy szukać najskuteczniejszych rozwiązań sprzyjających transformacji energetycznej i dekarbonizacji ogrzewania budynków, czyli ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Polsce.

W Polsce wciąż brakuje skoordynowanych działań na rzecz upowszechnienia technologii pomp ciepła, chociaż to właśnie ona jak żadna inna technologia grzewcza sprzyja zwiększaniu efektywności energetycznej w budownictwie. Jest też najszybszym sposobem na dekarbonizację ogrzewania. Pozwala przy tym znacząco obniżyć koszty eksploatacji budynków, służy poprawie jakości powietrza w Polsce, a jednocześnie zachęca do zmian w skostniałej strukturze rynku energii i do podążania w kierunku energetyki prosumenckiej.

W tym zakresie bardzo brakuje nam również dobrej i klarownej polityki informacyjnej. Takiej, która będzie zachęcać właścicieli czy zarządców budynków do dokonywania zmian, a jednocześnie skłaniać osoby, które zawodowo zajmują się budownictwem i instalacjami − także w roli administratorów, do pozyskiwania nowych kompetencji. Mamy zatem nadzieję, że tegoroczny Kongres PORT PC nie tylko dostarczy naszym uczestnikom potężną dawkę rzetelnej wiedzy o technologii pomp ciepła, odnośnych regulacjach i uwarunkowaniach rynkowych, ale też zainspiruje ich do bliższej współpracy i wzmożenia działań promocyjnych w tym obszarze.

Zapraszamy do udziału w XII Kongresie PORT PC!

UWAGA: Rejestracja trwa do 1 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.

Termin:  13 czerwca 2024 r., godz. 10-17
Miejsce: Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa
Bieżące informacje i program: www.portpc.pl/kongres
Link do zgłoszenia uczestnictwa: https://portpc.pl/rejestracja-2024/